Ny IPCC-tabbe

IPCC-rapporten fra 2007 knytter global oppvarming til flere og verre naturkatastrofer. Det finnes ikke dekning for dette i undersøkelsen klimapanelet refererer til. - Skuffende av IPCC, sier CICERO-forsker.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Kansas etter en kraftig tornado i 2007. (Foto: Det hvite hus/ Wikimedia Commons)"
"Kansas etter en kraftig tornado i 2007. (Foto: Det hvite hus/ Wikimedia Commons)"

En studie som FNs klimapanel (IPCC) bruker i rapporten fra 2007 for å dokumentere en sammenheng mellom klimaendringer og økte kostnader ved naturkatastrofer, var verken publisert eller fagfellevurdert da rapporten ble publisert.

Det skriver Times Online, nettutgaven til avisa The Times.

Da studien ble publisert i 2008 konkluderte den med at den ikke kunne påvise en sammenheng mellom klimaendringer og økte katastrofekostnader, i følge avisa.

Saken kommer i tillegg til forrige ukes brede mediaoppmerksomhet rundt den samme rapportens feilaktige prognoser om at Himalayas isbreer ville komme til å smelte vekk innen år 2035.

Kritikere hevder at de varslet

IPCC gjorde ikke noe forsøk på å klargjøre den feilaktige informasjonen om naturkatastrofer i forkant av klimakonferansen i København i desember, til tross for at den endelige artikkelen om funnene var kommet året før.

I tillegg dukket det opp to forskere som hadde vurdert utkastet til IPCC-rapporten, og som hevder de varslet om at det måtte utvises større forsiktighet med å knytte økte kostnader ved naturkatastrofer til klimaendringer. Deres innvendinger ble oversett, melder Times Online,

Mannen bak forskningen som IPCC-rapporten refererer til, Robert Muir-Wood, er sjef for det Londonbaserte konsulentfirmaet, Risk Management Solutions.

Han har selv gått ut og sagt at han på bakgrunn av sin forskning ikke kunne se om den svake forverringen av tapene ved naturkatastrofer kunne forklares med klimaendringer, ifølge Times Online.

"Den tropiske syklonen treffer Mosambiks kyst 22. februar 2007. (Foto: NASA)"
"Den tropiske syklonen treffer Mosambiks kyst 22. februar 2007. (Foto: NASA)"

Brukte deler av forskningen

Muir-Wood undersøkte i sin forskningsartikkel mange risikofaktorer, som tropiske sykloner, torden- og haglstormer, skogbranner, oversvømmelser og orkaner.

Når han så på forekomstene av disse faktorene gjennom de siste fem tiårene, fra 1950 til 2005, kunne han ikke se noen økning i kostnader, når han hadde korrigert for befolkningsvekst og infrastruktur.

Fra 1970 til 2005, derimot, var det en to prosent årlig økning, som kunne “korrespondere med en periode med temperaturøkning”, i følge Times Online.

Det er denne perioden klimarapporten fra 2007 refererer til.

Selv var Muir-Wood nøye med å si at nesten all økningen muligens kunne forklares med uvanlig kraftige orkaner i 2004 og 2005.

- Vi kunne ikke se om det bare var en assosiasjon, eller om det var en årsak-virkning-sammenheng, sa han ifølge den britiske avisa.

- Skuffende at IPCC ikke har lest litteraturen på feltet

- Min første reaksjon er at forskere er også mennesker – de gjør også feil. Da er det viktig at disse feilene blir identifisert, sier forsker ved CICERO, Ilan Kelman, som har klima og naturkatastrofer som forskningsfelt.

Han sier forskere som jobber med naturkatastrofer har visst hele tiden at det ikke er mulig å finne en sammenheng mellom naturkatastrofer og klimaendringer – til det er tidsperioden på noen tiår med forskning, for kort.

"Klimaforsker Ilan Kelman ved CICERO Senter for klimaforskning. (Foto: CICERO)"
"Klimaforsker Ilan Kelman ved CICERO Senter for klimaforskning. (Foto: CICERO)"

- Det er simpelthen ikke vitenskapelig å hevde en direkte sammenheng mellom klimaendringer og naturkatastrofer.

- Det er skuffende at ikke IPCC har tatt seg bryet med å lese all litteraturen som finnes, sier han til forskning.no.

Skal ha en gjennomgang

Nå skal den delen av rapporten som presenterer den omstridte forskningen gjennomgås på nytt, og kan bli trukket, ifølge Times Online. Nestformann i IPCC, Jean-Pascal Ypsele sa dette, i følge avisa:

- Vi skal se på dataene en gang til, og vil publisere en ny rapport om naturkatastrofer og ekstremvær med den nyeste forskningen. Til tross for de siste hendelsene, er IPCC-prosessen fremdeles solid og vitenskapelig.

Professor Christopher Field som er ny nestformann i IPCC-arbeidsgruppen som jobber med påvirkninger av klimaendringer, sier til avisa at de vil innføre nye og sikrere reviewprosesser, som skal sikre at det blir minimalt med feil.

Han mener bestemt at det de skrev i 2007-rapporten om naturkatastrofer og klimaendringer var det beste forskningen kunne komme opp med på det gjeldende tidspunktet.

"Byen Markt Schwaben i Tyskland like før stormen Emma treffer byen i 2008. (Foto: Patrick Fischer/ Wikimedia Commons, se lisens)."
"Byen Markt Schwaben i Tyskland like før stormen Emma treffer byen i 2008. (Foto: Patrick Fischer/ Wikimedia Commons, se lisens)."

Alvorlig at feilen ikke ble rettet

- En ting er feilen med at Himalayabreene kunne komme til å være borte om 25 år – det innrømmet IPCC at var en feil, og rettet det, sier Kelman.

- I dette nye tilfellet kan de ha blitt gjort oppmerksom på en feil, men likevel ikke rettet den. Da må man kanskje konfrontere person for person i systemet for å finne ut hvorfor påpekingen ikke ble tatt til etterretning, sier CICERO-forskeren.

Han sier det er skuffende i anerkjent rapport som IPCC-rapporten, hvis det stemmer at at forskere ble ignorert da de gjorde forfatterne oppmerksom på feilen.

- Kontrollsystemet virker nok til en viss grad, men hvis enkeltpersoner tar en avgjørelse om å gå mot kontrollsystemet, er dette alvorlig. Man kan ikke vite hvorfor noen lot feilen slippe gjennom. Å hevde at de hadde onde hensikter, blir urettferdig, sier Kelman.

- Og det er viktig at vi ikke avviser all IPCCs forskning, da det er hundrevis av forskere som arbeider med rapportene, sier han.

- Media bør være mer kritiske

Kelman understreker at det er viktig at medier og andre ser FNs klimapanel i sammenheng med all den andre forskningen som foregår på feltet ellers, og at man bør bli mer bevisst at IPCC ikke er de eneste aktøren som forsker på klimaendringer.

- Media har kanskje en tendens til å se på IPCC som en kilde til sannhet. Er det et problem?

- All forskning kan være partisk og ha begrensninger. Mediene har kanskje ikke vært kritiske nok til IPCC, men det finnes også de som ikke er kritiske nok til de på den andre siden som mener at klimaendringer ikke eksisterer, sier han.

Han mener imidlertid at den siste avsløringssaken har et ironisk aspekt.

- Ironien i det er at vi kanskje om 50 år vil kunne se en sammenheng klimaendringer og naturkatastrofer, men ikke enda, sier han til forskning.no.

Kilder:

J. Leake. UN wrongly linked global warming to natural disasters. Timesonline, 24. januar 2010.

Powered by Labrador CMS