Kaldest siden årtusenskiftet

Jordas atmosfære har vært kaldere i 2008 enn på noe annet tidspunkt siden årtusenskiftet. Det kan være naturlig variasjon som maskerer den menneskeskapte oppvarmingen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Selv om året i år er kaldere globalt sett enn noe annet år på 2000-tallet, er det likevel blant de 10 varmeste årene siden temperaturmålingene startet rundt 1850.

World Meteorological Organization opererer med temperaturgjennomsnitt for påfølgende 30-årsperioder for å eliminere variasjoner fra år til år, og den siste perioden går fra 1961-1990.

Innen meteorologien kalles gjennomsnittet i denne perioden for normalen, og den er på 14 grader celsius. Forskerne måler så årlig global middeltemperatur opp mot normalen.

For det meteorologiske året fra desember 2007 til og med november 2008, lå den globale middeltemperaturen 0,31 grader over normalen.

La Niña

Årsaken til at temperaturen i 2008 har vært lavere enn i årene 2000-2007, er en moderat til sterk utvikling av værfenomenet La Niña i fjor.

El Niño og La Niña er to sider av et globalt klimafenomen som oppstår i havet og atmosfæren. Det dreier seg om store svingninger i temperaturen i overflatevannet i den tropiske delen av det østlige Stillehavet, mellom Sør-Amerika og Australia. Dette har stor effekt på klimaet på den sørlige halvkule.

Vi kaller det El Niño når havtemperaturen blir varmere, og La Niña når den blir kaldere. Svingningene forekommer typisk hvert 3-7 år, og dette påvirker den globale temperaturen.

El Niño var for eksempel hovedårsaken til at 1998 var et veldig varmt år globalt sett, med 0,52 grader over normalen.

Strømningene i havmassene medfører en omfordeling av energien på jorda fra luft til sjø eller motsatt. I 1998 var det en sterk El Niño, og mye energi gikk opp i lufta. I år har mer energi gått ned i sjøen.

Naturlige faktorer

I mai i år presenterte tyske forskere resultater fra en ny datamodell som viste at naturlige klimafaktorer kan gi en avkjølende effekt på kloden i årene som kommer.

Dette kan oppveie effekten av mer drivhusgasser i atmosfæren, slik at kloden holder seg på noenlunde samme middeltemperatur de neste årene, mener de tyske forskerne.

Les mer om dette her.

På tross av at det ikke har vært noen nevneverdig temperaturøkning de siste ti årene, mener forskerne at trenden på lang sikt vil være en varmere klode.

Forklaringen er at det er snakk om ulike typer naturlig variasjon som ligger oppå hverandre, i tillegg til det menneskelige bidraget til oppvarming gjennom utslipp av CO2.

Utfordringen er å skille mellom hva som er naturlig variasjon, og hva som er det eventuelle menneskelige bidraget.

- Blir interessant å se

Det er imidlertid ikke alle klimaforskere som er like sikre på at temperaturkurvene vil peke raskt oppover igjen når vi blir ferdige med effekten av La Niña.

- Det blir interessant å se i løpet av de neste årene om klimaet etter La Niña tilbakestilles til de kjøligere årstidsnormalene vi så før 1997, eller de varmere nivåene vi så etter det, sier professor John Christy ved University of Alabama i Huntsville til BBC.

Han har jobbet mye med temperaturmålinger i atmosfæren fra satellitter og værballonger, og mener den globale globale oppvarmingen er noe mindre enn hva FNs klimapanel uttrykker.

Lenker:

World Meteorological Organization: 2008 among the teten warmest years; marked by weather extremes and second-lowest level of arctic ice cover

Goddard Institute for Space Studies/NASA: Global temperature trends: 2008 Meteorological Year Summation

Meteorologisk institutt: 2008 det tiende varmeste
 

Powered by Labrador CMS