Deltakerne i studien ble blant annet spurt hvor ofte de kjøpte brukte varer.
Deltakerne i studien ble blant annet spurt hvor ofte de kjøpte brukte varer.

De fleste tror de er mer miljøvennlige enn andre

I en undersøkelse blant svensker, amerikanere, briter og indere svarer flertallet at de er mer miljøvennlige enn andre.

Publisert

– Resultatene peker på tendensen vår til å overvurdere egne evner, sier Magnus Bergquist i en pressemelding. Han er en av forskerne bak undersøkelsen.

Studien som nylig ble publisert i tidsskriftet Basic and applied social psychology, tar utgangspunkt i spørreundersøkelser med over 4000 deltakere.

– De fleste kan ikke være bedre enn gjennomsnittet

I første runde med spørreundersøkelser ble svenske deltakere bedt om å vurdere hvor miljøvennlig de er sammenlignet med andre, på en skala fra 1 til 7.

1 var «mye mindre enn andre» og 7 var «mye mer enn andre». Den forventede medianen var 4: «omtrent like mye som andre».

Likevel svarte litt over halvparten at de befant seg over medianen, altså nærmere 5: «litt mer enn andre».

– Rent logisk kan ikke de fleste være bedre enn gjennomsnittet, påpeker Bergquist, som spesialiserer seg i miljøpsykologi ved Göteborgs universitet.

Fant den samme effekten i flere land

En svakhet med den svenske spørreundersøkelsen er at deltakerne ble bedt om å sammenligne seg med en abstrakt gruppe, og de fikk ikke noen konkret betegnelse på hva «miljøvennlig» vil si.

Derfor gjennomførte Bergquist nye spørreundersøkelser med deltakere fra India, USA og Storbritannia. Nå ble deltakerne også bedt om å vurdere hvor miljøvennlige de anså seg selv, sammenlignet med sine landsmenn, men også med vennene sine.

I tillegg skulle de svare på hvor ofte de for eksempel skrudde av lyset når de forlot et rom, om de brukte handlenett, om de resirkulerte plastflasker og om de kjøpte brukt fremfor nytt – sammenlignet med andre.

Også her viste den samme tendensen seg. Folk mente de var mer miljøvennlige enn andre, både sammenlignet med landsmenn og venner. Funnene viste også at folk mente at de miljøvennlige handlingene de gjorde oftest, gjorde de også oftere enn andre.

– Resultatene er i tråd med tidligere studier som har vist at folk anser seg for å være mer ærlige, mer kreative og bedre sjåfører enn andre. Studien viser at «bedre enn andre»-effekten, også gjelder miljøvennlig atferd, sier Bergquist.

Kan god miljøsamvittighet føre til færre gode valg?

En studie fra Universitetet i Bergen fra 2014 viste også at vi anser oss selv som mer opptatt av miljøet enn typiske turister, skriver Nationen. Vi mener at typiske turister er for lite opptatt av miljøet, men at vi selv bryr oss så mye om miljøet som vi burde.

Det kan føre til at vi velger bort miljøvennlige valg når vi er på reise, som for eksempel å bruke håndkleet flere ganger eller velger fly fremfor tog, der det lar seg gjøre.

Bergquist ville undersøke om han kunne finne denne tendensen i en siste spørreundersøkelse. Deltakerne ble bedt om å sammenligne seg med andre, og i tillegg skulle de svare på hvor forpliktet de følte seg til å ta miljøvennlige valg, og hvor store intensjoner de hadde for å ta miljøvennlige valg i framtiden.

Forskeren fant en ørliten, men ikke betydelig sammenheng mellom det å anse seg som mer miljøvennlig enn andre og å føle seg mindre forpliktet til å ta miljøvennlige valg.

I studien spekulerer Bergquist om ikke den uteblivende effekten kan forklares med at enkelte blir mer motiverte til å ta miljøvennlige valg når de først har gjort det, mens andre mener de ikke trenger å ta miljøvennlige valg i framtiden, fordi de allerede har gjort en god gjerning. Forskeren konkluderer med at det trengs mer forskning før han kan dra noen konklusjon.

Et mer realistisk syn på egen innsats

Bergquist mener vi bør ha et mer realistisk syn på egen innsats for miljøet.

– En annen måte er å informere om at andre faktisk oppfører seg miljøvennlig, og dermed skaper en miljøvennlig norm. Tidligere studier har vist at sosiale normer påvirker oss også på dette området, sier Bergquist.

Referanse:

Bergquist, M.: Most People Think They Are More Pro- Environmental than Others: A Demonstration of the Better-than-Average Effect in Perceived Pro- Environmental Behavioral Engagement. Basic and applied social psychology (2019)