Tundra holdt på karbon

Varmere klima i arktiske strøk kan føre til at karbon som er lagret i tundraen slipper ut i atmosfæren og bidrar til ytterligere oppvarming.

Det har vært en av bekymringene knyttet til høyere temperaturer nord på kloden.

En enkeltstudie fra Alaska viser imidlertid at mengden karbon bundet i jordsmonnet har holdt seg stabilt tross økte temperaturer.

Årsaken er et komplisert samspill av ulike faktorer, blant annet økt plantevekst som følge av varmere klima. Studien sier ikke noe om karbonet beholdes i jorda uansett hvor mye temperaturen stiger, eller om det bare en overgangsfase. (forskning.no/ar)