Hoesung Lee er styreleder for FNs internasjonale klimapanel. (Foto: Martial Trezzini, Keystone via AP, NTB scanpix)
Hoesung Lee er styreleder for FNs internasjonale klimapanel. (Foto: Martial Trezzini, Keystone via AP, NTB scanpix)

Norske forskere til FNs klimapanel

19 norske fagfolk er valgt ut av FNs klimapanel (IPCC) til å jobbe med den sjette hovedrapporten, som publiseres i 2021 og 2022. 

Dette er forfatterne fra norske fagmiljøer:

Arbeidsgruppe I: Det naturvitenskapelige grunnlaget:

Bjørn Samset, Cicero, hovedforfatter, kapittel 1

Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt, hovedforfatter, kapittel 2

Terje Berntsen, Universitetet i Oslo, hovedforfatter, kapittel 6

Trude Storelvmo, Universitetet i Oslo, koordinerende hovedforfatter, kapittel 7

Asgeir Sorteberg, Universitetet i Bergen, høringsredaktør, kapittel 11

Jana Sillmann, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 12

Sebastian Mernild, Nansen-senteret, hovedforfatter, atlas

Arbeidsgruppe II: Virkninger, tilpasninger og sårbarhet:

Tor Arve Benjaminsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 1

Nils Christian Stenseth, Universitetet i Oslo, hovedforfatter, kapittel 1

Mette Skern-Mauritzen, Havforskningsinstituttet, hovedforfatter, kapittel 3

Knut Yngve Børsheim, Havforskningsinstituttet, hovedforfatter, kapittel 13

Halvard Buhaug, Institutt for fredsforskning, hovedforfatter, kapittel 16

Siri Eriksen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 18

Arbeidsgruppe III: Tiltak og virkemidler for å redusere klimaendringer og utslipp

Snorre Kverndokk, Frischsenteret, hovedforfatter, kapittel 1

Glen Peters, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 3

Anders Hammer Strømman, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, hovedforfatter, kapittel 10

Elin Lerum Boasson, Universitetet i Oslo/Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 13

Jørgen Wettestad, Fridtjof Nansens Institutt, hovedforfatter, kapittel 14

Christa Clapp, Cicero senter for klimaforskning, hovedforfatter, kapittel 15

Listen over hvem som skal jobbe med rapporten, regnes som det viktigste vitenskapelige grunnlaget for internasjonal klimapolitikk, ble publisert fredag.

721 eksperter fra 90 land er invitert til å skrive de tre delrapportene og den oppsummerende rapporten som til sammen utgjør sjette hovedrapport.

I tillegg til de 19 ekspertene til hovedrapporten skal 11 eksperter fra norske fagmiljøer jobbe med panelets metode- og spesialrapporter de neste årene.

– At såpass mange eksperter fra norske fagmiljøer blir invitert, er et tegn på både bredde og kvalitet i norsk klimaforskning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS