Lederen for COP27-toppmøtet, Sameh Shoukry, på talerstolen under avslutningsmøtet i plenum natt til søndag.
Lederen for COP27-toppmøtet, Sameh Shoukry, på talerstolen under avslutningsmøtet i plenum natt til søndag.

Enige om ny klimaerklæring på FNs klimatoppmøte i Egypt

Deltakerne på COP27-møtet i Egypt har natt til søndag vedtatt en slutterklæring. Men den nevner verken olje eller gass.

Enigheten kom på plass knapt to timer etter at partene først hadde vedtatt opprettelsen av et fond for tap og skade.

Dette er en ordning som skal sikre fattige land kompensasjon for tap og skade forårsaket av klimaendringer.

Uttrykket «tap og skade» brukes om klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå. Et eksempel er havnivåstigningen som truer Maldivene og andre lavtliggende øystater.

Olje og gass

COP27 skulle ha vært avsluttet fredag, men partene klarte ikke å enes tidsnok. Dermed satt delegasjonene fra deltakerlandene på overtid før de kom i mål natt til søndag.

I slutterklæringen fra møtet gjentar de nesten 200 landene en tidligere avgjørelse om å fase ut kull. Men dokumentet nevner verken olje eller gass.

Uteblivelsen av olje og gass skjer til tross for oppfordringer fra flere land, samt miljøaktivister, om å fase ut bruk av fossile energikilder som forårsaker store mengder karbonutslipp. Dette ble fremholdt som stridstema på den to uker lange klimakonferansen.

Klimafond

En støtteordning knyttet til tap og skade har vært et av de vanskeligste temaene.

Det skyldes blant annet at rike land ikke vil gå med på noe som senere kan gjøre dem utsatt for søksmål og erstatningskrav.

For noen dager siden la EU-landene et forslag på bordet der de godtok opprettelse av et nytt fond som skal hjelpe fattige land med å håndtere klimaødeleggelser. Forslaget fikk støtte fra Norge, Australia og andre rike land.

I EU-forslaget var det imidlertid flere betingelser. De rike landene ønsket at også utviklingsland med store klimautslipp, som Kina, måtte bidra til fondet.

Flere av utviklingslandene i grupperingen G77 reagerte negativt på dette. En forhandlingskilde fra G77 hevdet at EU forsøkte å splitte landene som i forhandlingene klassifiseres som utviklingsland.

Det egyptiske vertskapet på klimamøtet la deretter lørdag fram et nytt forslag til kompromiss om tap og skade-fondet, som dannet utgangspunkt for enigheten som kom på plass.

Positiv Eide

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) beskriver slutterklæringen som historisk, men han mener det manglet en del når det gjelder utslipp.

– Det jeg vil trekke fram som veldig positivt, er at vi har fått etablert et fond for tap og skade for støtte til de mest sårbare gruppene og landene, sier Eide til NRK.

Han sier samtidig at Norge og mange andre land skulle gjerne gått enda litt lengre og tydeliggjort at utslippene faktisk må gå nedover fra 2025.

– Det fikk vi dessverre ikke gjennomslag for. Og vi ville også gjerne hatt tydeligere språk på utfasing av fossile energikilder uten karbonfangst, sier klima- og miljøministeren.

Guterres lettet

FNs generalsekretær, António Guterres, ønsker klimaenigheten velkommen.

– Jeg anerkjenner innsatsen fra delegatene og representanter for sivilsamfunnet som kom til Sharm el-Sheikh for å presse ledere til reell klimahandling. Det er det vi trenger, sier Guterres.

FNs generalsekretær, António Guterres, sier han anerkjenner innsatsen til deltakerne på klimatoppmøtet.
FNs generalsekretær, António Guterres, sier han anerkjenner innsatsen til deltakerne på klimatoppmøtet.

– COP27 fant sted på et sted ikke langt unna Sinaifjellet, et sted som står sentralt i flere religioner og i fortellingene om Moses, eller Musa. Det er passende. Klimakaos er en krise av bibelske proporsjoner. Tegnene ser vi alle steder. I stedet for en brennende busk, står vi overfor en brennende planet, sier Guterres videre.

Rettferdighet

Han trekker fram to sentrale temaer som har preget konferansen: Rettferdighet og ambisjoner.

– Rettferdighet for dem som står i fSrontlinjen og som gjorde så lite for å forårsake krisen, blant dem ofrene for oversvømmelsene i Pakistan, sier Guterres.

– Ambisjoner for å holde 1,5-gradersmålet i live og trekke menneskeheten tilbake fra klimastupet, sier han videre.

FN-sjefen sier at han ønsker velkommen vedtaket om å etablere et fond for tap og skade, som skal komme fattige land til gode. Men mer må gjøres, mener FN-sjefen.

– Dette er ikke nok, men det er et etterlengtet politisk signal for å gjenoppbygge tapt tillit, sier Guterres.

EU skuffet over klimaerklæringen

EU uttrykker skuffelse over manglende ambisjoner når det gjelder å redusere CO2-utslippene i klimaerklæringen som er vedtatt.

– EU kom hit for å få avtalt en kraftig ordlyd, og vi er skuffet over at vi ikke greide det, sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans under det avsluttende møtet på FNs klimamøte.

– Det vi har foran oss, er ikke et stort nok steg for folk og planeten, la han til.

Timmermans mener erklæringen burde sørget for at de store utslippslandene fikk fortgang i utslippskuttene og at mengden utslippskutt ble trappet opp.

Han sier også at EU støtter opprettelsen av et fond for tap og skade som skal komme fattige land til gode, selv om EU tidligere har vært kritisk til dette.

– Vi står overfor et dilemma ettersom denne erklæringen ikke går langt nok når det gjelder utslippskutt. Betyr det dermed at vi trekker oss og dermed vraker et fond som sårbare land har kjempet for i flere tiår? Nei. Det ville ha vært en enorm feiltakelse og en enorm tapt mulighet for å takle klimaendringene, sa Timmermans.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS