Roper varsku for kanadisk villmark

Naturen langs det store vassdraget Mackenzie i arktisk Canada er sårbar og utsatt for store miljøtrusler.

Skrekkscenarioet er om av de store demningene med avfall fra oljesandindustrien brister vinterstid og forurensning føres med elva under isen.

Ny rapport konkluderer med at Mackenzie-bassenget også er svært sårbart for klimaendringer. Rapporten er utgitt av USA-baserte Rosenberg International Forum on Water Policy.

Mackenzie-floden renner ut i Polhavet og har stor betydning for miljøtilstanden i havet i Arktis. (forskning.no/ar)