CryoSat.   ESA - K. Büchler
CryoSat. ESA - K. Büchler

Mer is i Arktis i 2013

Målinger fra ESA’s satellitt CryoSat  viser at det var betydelig mer havis i Arktis høsten 2013 enn året før. Volumet hadde økt med 50 prosent fra 2012, fra 6 000 kubikkilometer til 9 000 kubikkilometer.

Mesteparten av denne isen skyldes en vekst i laget av flerårsis

Dette er gode nyheter. Men nivået av is er likevel godt under det beregnede volumet av havis på 1980-tallet, som lå rundt 20 000 kubikkilometer is hver høst. Vi kan heller ikke si at det nå er en endring i trenden med synkende nivåer av is i Arktis.

Det vil imidlertid bli lettere for oss å holde øye med endringene i isdekket øverst på kloden i åra som kommer.

Det har tidligere vært vanskelig å fastslå isvolumet og tidligere målinger har vært usikre. Det var først etter at ESA sendte opp CryoSat i 2010 at forskerne har kunnet måle volumet av den arktiske havisen mer nøyaktig. (forskning.no/is)

Powered by Labrador CMS