Asgeir Sorteberg fra Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret, er gjest i denne utgaven av Statsvitenskap og sånt. Bildet er fra da han viste frem en del resultatet av klimarapporten for pressen på Klimahuset i Oslo i august.
Asgeir Sorteberg fra Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret, er gjest i denne utgaven av Statsvitenskap og sånt. Bildet er fra da han viste frem en del resultatet av klimarapporten for pressen på Klimahuset i Oslo i august.

Hvorfor skal vi stole på FNs klimapanel?

PODCAST: Du kan stole på konklusjonene til rapporten fordi de er basert på god og systematisk forskning.

I august 2021 la FNs klimapanel frem sin siste store rapport siden 2014. I rapporten kommer den kraftigste advarselen så langt om tilstanden på klimaet vårt. Forskningen peker klart på at verden må ta store grep for å begrense de alvorligste konsekvensene av klimaendringene.

Samtidig er det mange som er skeptiske til hvorvidt en kan stole på funnene i FNs klimarapport, og klimaforskningen mer generelt. Programmet «Folkeopplysningen» på NRK har blant annet tatt utgangspunkt i denne skepsisen i en episode, og sentralt i denne debatten står spørsmål om metode og datagrunnlag. Bruker man riktig metode? Får man samlet inn korrekt data og informasjon? Er rapporten politisk styrt?

I ukens episode er professor Asgeir Sorteberg ved Universitetet i Bergen gjest i podkasten Statsvitenskap og sånt. Han har vært redaktør for kapittelet om ekstremvær, og sitter med stor kunnskap om hvordan panelet jobber. Sortebergs poeng er at man kan stole på konklusjonene til rapporten fordi de er basert på god og systematisk forskning. Samtidig peker han på noen store utfordringer knyttet til klimaendringene, og han etterlyser en større helhet i klimapolitikken.

Sorteberg spør også om velgerne så langt har gitt politikerne et klart klima og miljømandat. Selv om episoden ble spilt inn før valget denne høsten er dette spørsmålet fortsatt like aktuelt.

Hør på denne episoden av Statsvitenskap og sånt for å lære mer om hvordan FNs klimapanel jobber, hvordan man håndterer vanskelige medforfattere og hvorfor vi skal stole på FNs klimapanel.

Powered by Labrador CMS