Hvis man vil spise mer klimavennlige grønnsaker, er det en god idé å velge etter sesong, ifølge flere forskere.
Hvis man vil spise mer klimavennlige grønnsaker, er det en god idé å velge etter sesong, ifølge flere forskere.

Tomat fra drivhus eller utlandet? Slik velger du klimavennlige grønnsaker

To forskere gir deg tips om hvordan du finner de mest klimavennlige grønnsakene – og det er ikke tomater fra drivhus, ifølge ny studie.

Du står med to tomater. Den ene er dyrket i et stort drivhus, mens den andre er dyrket på en åker i Sør-Europa.

Du vil gjerne velge den som har det minste klimaavtrykket – så hva velger du?

Svaret er den som er dyrket under åpen himmel. Det viser en ny studie som har kartlagt tomatens reise fra gården til gaffelen.

– Tomaten er den grønnsaken vi spiser mest av i Danmark, og prognoser viser at vi spiser enda mer bearbeidede tomater, for eksempel ketchup, tomatsaus og flådde tomater, sier Gang Liu, professor ved Institut for Grøn Teknologi ved Syddansk Universitet og en av forskerne bak studien.

De nye resultatene viser at tomater dyrket i drivhus i gjennomsnitt slipper ut opptil åtte ganger mer CO2 enn søreuropeiske tomater som vokser under åpen himmel.

Forskerne har både undersøkt både klimaavtrykk og svinn.

Fra åker til kjøkken

I studien har forskerne sett på hele produksjonskjeden for tomater på bakgrunn av tall fra 2016. Storbritannia, som nå har forlatt EU, er altså med i analysen. Når forskerne ser på hele produksjonskjeden bruker man begrepet «livssyklusvurdering».

Ved å se på hele produksjonskjeden kan forskerne regne seg fram til hvilke produksjonsledd som slipper ut mest CO2, og hvor mesteparten av svinnet skjer.

Resultatene viser blant annet at det er dyrkingen av tomater i drivhus som fører til størst utslipp av CO2.

Det er viktig å understreke at forskernes tall for tomater er et gjennomsnitt for Europa, og det kan være forskjeller alt etter om energien kommer fra vindmøller eller fossile drivstoff.


Kilde: «Mapping the EU tomato supply chain from farm to fork for greenhouse gas emission mitigation strategies» og Michael Søgaard Jørgensen.

Setter fokus på klima og grønnsaker

Resultatet kommer ikke som en overraskelse på Michael Søgaard, som er førsteamanuensis i bærekraftig innovasjon ved Institut for Planlægning ved Aalborg universitet i Danmark.

Søgaard har lest forskningsartikkelen og utdyper at resultatene er på linje med tidligere beregninger.

I Sør-Europa dyrkes tomater basert kun på solstråler. I drivhus i Nord-Europa kreves strøm til lys og oppvarming. Det gir utslag på klimakontoen.

Ifølge Michael Søgaard kan den nye studien være med på å sette fokus på hvilke grønnsaker vi velger. For selv om ikke grønnsaker belaster klimaet like mye som for eksempel rødt kjøtt, betyr valget i grønnsaksavdelingen noe.

Særlig i lys av nye kostholdsråd som anbefaler mer plantebasert mat.

– Det er en klimagevinst ved å spise friluftgrønnsaker. Det belaster klimaet mer å varme opp drivhus enn å transportere maten fra varmere land, mener Michael Søgaard, som mener vi bør handle grønt mer etter sesong.

Tenketanken Concito har tidligere regnet på hvor mye transporten betyr i det store regnskapet. Studien viser at transporten av matvarer står for 10–15 prosent av det samlede klimaavtrykket – hvis grønnsakene er transportert med skip eller lastebil.

Og selv med transporten har drivhustomater et større klimaavtrykk, påpeker Søgaard.

Dette bør du vite

Men hvor skal du starte hvis man vil gjøre et mer klimavennlig valg i grønnsaksavdelingen?

Ifølge førsteamanuensis Karin Østergaard er en god tommelfingerregel å handle inn etter sesongen og spise grove, lokale grønnsaker som kål, løk, gulrot og poteter.

– En tommelfingerregel er hvilke grønnsaker man kan dyrke i hagen , sier ernæringsforsker Karin Østergaard som underviser i bærekraft ved VIA University College i Aarhus.

– Grove grønnsaker er bra for både helse og klima, for de inneholder mye mer næring enn særlig agurk og tomat, forklarer Østergaard.

Michael Søgaard Jørgensen påpeker at knoller, røtter, kål og løk har det laveste CO2-avtrykket når det gjelder grønnsaker.

Ha med årstiden i bakhodet

Både Michael Søgaard og Karin Østergaard understreker imidlertid at det finnes andre viktig faktorer enn klima.

Man må regne med partikler fra transport, arbeidsforhold og sprøytemidler.

Søgaard mener – i tråd med det forskerne skriver i studien – at vi bør vurdere å spise mindre tomat og agurk utenfor sesongen.

Så stor er forskjellen

Samlet står tomater for 0,2 prosent av EUs samlede utslipp, viser studien.

Gang Liu, en av forskerne som står bak studien, har regnet ut at tomater som blir dyrket på en åker, slipper ut omkring 80 kilo CO2 per tonn, mens tomater som blir dyrket i et drivhus, slipper ut 700 kilo CO2 per tonn – det kan du lese mer om i en pressemelding fra Syddansk Universitet.

Ifølge Michael Søgaard Jørgensen er det viktig å være oppmerksom på at det kan være forskjeller alt etter hvor energien til drivhuset kommer fra – hvis det er fra fornybar energi vil klimaavtrykket være lavere.


Kilde: «Mapping the EU tomato supply chain from farm to fork for greenhouse gas emission mitigation strategies» og Michael Søgaard Jørgensen.

– Vi bør spise mindre tomater og agurker om vinteren. I noen tilfeller kan grønnsaker fra drivhus belaste klimaet like mye som svinekjøtt, forteller Søgaard.

Svinn kan leses av i klimaregnskapet

Men en ting er det vi spiser. En annen ting er hvor flinke vi er til å utnytte tomatene. Flere tonn tomater går nemlig til spille underveis i produksjonskjeden.

I studien har forskerne brukt data fra 2016, som viser at det ble produsert 18 millioner tonn tomater i Europa. Men bare 11 millioner ble brukt.

Studien viser at det særlig er i to ledd det er mye svinn:

  • 43 prosent skjer i bearbeidingsfasen, når tomater blir til ketchup, tomatsaus og så videre.
  • 20 prosent skjer i hjemmet.

Ifølge Gang Liu er det helt sentralt at vi reduserer matsvinnet. Det vil gi utslag på klimaregnskapet.

Bruk bearbeidede grønnsaker utenfor sesong

Michael Søgaard mener det er lurt å unngå drivhustomater og handle mer robuste grønnsaker som holder seg lenger.

– Grove friluftsgrønnsaker inneholder mye næring og kan dyrkes lokalt, sier han.

Karin Østergaard legger imidlertid til at de bearbeidede tomatene kan være å foretrekke utenfor sesong, siden de har mindre klimaavtrykk enn tomater dyrket i drivhus.

Referanse:

Li Xue mfl.: Mapping the EU tomato supply chain from farm to fork for greenhouse gas emission mitigation strategies, J Ind Ecol.,2020. Sammendrag DOI: https://doi.org/10.1111/jiec.13080

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no. Les originalsaken på videnskab.dk her.

Powered by Labrador CMS