Kronikk: Realisme i klimadebatten

Klimarealistene foretar en systematisk undersøkelse av klimaendringene, skriver Nicolay Stang i dette debattinnlegget.

Redaktør Nina Kristiansen i forskning.no etterlyser en nyansert faglig debatt om klimaendringene. Klimarealistene tar utgangspunkt i klimaendringene og foretar en systematisk undersøkelse av disse.

I løpet av de siste fire tusen år har det vært fire varmeperioder – den minoiske, romerske, medievale og moderne. Disse inntreffer med knappe tusen års mellomrom og blir stadig kjøligere. Den siste varmeperioden inntraff etter en av de lengste og kaldeste perioder i den nåværende mellomistid.

Temperaturutviklingen siden 1800-tallet kan fremstilles som en jevn stigning på i underkant av en halv grad celsius per hundre år. Hertil kommer en periodisk variasjon på omtrent seksti år med kalde og varme faser på rundt tretti år. For et par år siden gikk den som kjent inn i en kald fase. Innenfor denne er det igjen kortere periodiske variasjoner.

Klimarealister har også undersøkt solaktivitet og sammenhengen mellom solflekkperioder og temperatur (Solheim 2010). Sola hadde et supermaksimum i forrige århundre, som ikke har hatt sitt like på mer enn 7000 år. Vi går nå inn i en periode med lavere solaktivitet.

Deretter har vi tatt for oss klimaforskernes modeller fra 1988 og utover og sjekket disse mot virkelighetens verden. Klimarealistene finner at de økte CO2-utslippene ikke har gitt den forventede temperaturøkning. Forskjellige scenarier ved fordobling av atmosfærisk CO2 har også blitt undersøkt.

Menneskene kan påvirke temperaturen gjennom byutvikling. Klimarealistene har derfor beregnet temperaturutviklingen for de siste 130 år ut ifra meteorologiske stasjoner som i liten grad har vært berørt av urbaniseringen.

Klimarealistene ønsker å bidra med saklig informasjon om klimaendringene slik at borgerne kan ta selvstendige avgjørelser på et rasjonelt grunnlag. Resultatene av undersøkelsene vil foreligge om kort tid. Vi har ikke mottatt støtte fra statlige organer eller private selskaper.
 

Referanse:

Hansen, J. mfl (1988): Global Climate Changes as Forecast by Goddard Institute for Space Studies. Three-Dimensional Model, Journal of Geophysical Research, 93, 9341-9364

Powered by Labrador CMS