Mindre surt gir mer brunt

Når elver blir brunere, kan det faktisk være et tegn på en mer naturlig tilstand.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"At elver i blant annet Nord-Europa blir brunere, kan forklares med en kraftig reduksjon i mengden sur nedbør siden 1970-tallet, ifølge et internasjonalt forskerteam."
"At elver i blant annet Nord-Europa blir brunere, kan forklares med en kraftig reduksjon i mengden sur nedbør siden 1970-tallet, ifølge et internasjonalt forskerteam."Elver og innsjøer i deler av Nord-Europa og Nord-Amerika har etter hvert blitt brunere. Denne fargeforandringen tyder ifølge en ny studie på at de vender tilbake til en mer naturlig før-industriell tilstand.

Årsaken til endringene er mindre sur nedbør, og ikke global oppvarming som tidligere antatt, antyder studien, ledet av forskere fra University College London, England.

Det er i tidsskriftet Nature at det internasjonale forskerteamet mener forklaringen på fargeskiftet ligger i en kraftig reduksjon i mengden sur nedbør siden 1970-tallet.

Mindre sur nedbør har gjort sitt til at mer oppløst organisk karbon (humus) har havnet i vannet i disse områdene:

- Hvor oppløselig organisk karbon er, avhenger av ph-verdiene. Så jo surere jordsmonn, jo mindre oppløselig vil et antall av disse forbindelsene være, sier medforfatter på studien, Don Monteith, til BBC News.

Ikke så surt jordsmonn

Monteith har trukket sine konklusjoner sammen med blant annet forskere fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) - Heleen de Wit og Brit Lisa Skjelkvåle - og andre forskere fra vannfaglige institutter i Nord-Europa og Nord-Amerika.

Artikkelen i Nature baserer seg på en analyse av databasen til ICP Waters. Denne inkluderer over 500 innsjøer og elver fra Norge, Sverige, Finland, Storbritannia, USA og Kanada.

Etter hvert som problemene med sur nedbør avtok, ble jodsmonnet mindre surt. De siste 20-årene har dét gitt mer humus i elver og innsjøer, noe som også har gjort dem brunere.

- Dette ble påvist for omtrent fem år siden, og siden den gang har en rekke vitenskapelige artikler prøvd å forklare hva som foregår, sier Monteith videre til BBC.

Klimahypoteser

Forskjellige hypoteser har inntil nå antydet at økt humusinnhold i vann har vært forårsaket av klimaendringer, og at det kan være et tegn på at organisk materiale i jordsmonnet blir destabilisert i et varmere klima, skriver NIVA på sin hjemmeside.

Men; forskningen til Monteith og kompani peker mot at at økt humusinnhold er relatert til reduksjonen i forsuring av elver og innsjøer.

- Mange av forestillingene har villet antyde at det er snakk om en global prosesss, som på en eller annen måte er koblet til global oppvarming. Det vi demonstrerer i vårt forskningsarbeid er at hovedrivkraften bak endringene er sur nedbør, sier Monteith.

Han mener det er usannsynlig at det er snakk om prosess som foregår globalt:

- Dette kommer til å begrense seg til de industrilandene som rensker opp i utslippene sine, sier han videre.

Selv om misfargingen er et tegn på at vannet blir mindre surt, tror Monteith at mange vil anse at endringen vil være en forringelse av vannkvaliteten:

- Problemet er at folk har levd med konsekvensene av sur nedbør så lenge at ingen som lever i dag i praksis har noen forestilling om hvordan vannet så ut før sur nedbør festet grepet.

Utfordringer med mer karbon

Når vannet blir mindre surt, betyr det likevel ikke at alle problemer forsvinner som det berømmelige dugg for solen. Tilsiget av mer oppløst organisk karbon i elver og innsjøer skaper andre utfordringer.

I noen økosystemer i vann vil ikke planter vokse like dypt, fordi lyset blir dårligere i sjøens øvre lag. I tillegg vet forskerne ennå ikke nok om hvordan mer organisk materie i vann vil påvirke tungmetaller som kvikksølv, kobber og aluminium.

Ifølge NIVA knytter det seg også store samfunnsmessige interesser til den framtidige trenden i humus-innholdet i vann.

NIVA påpeker at drikkevannsanlegg som tar inn humusrikt råvann “må fjerne humus gjennom ulike fysiske og kjemiske metoder før vannet kan distribueres videre til forbruker.”

Humusinnholdet har betydning både for kostnader knyttet til vannbehandling og for vannkvaliteten, heter det videre.

Les mer:

BBC News: Brown rivers are more natural

NIVA: Økt humusinnhold i vann er relatert til sur nedbør og ikke til klimaendringer

Powered by Labrador CMS