Overdreven alarm om arter

Flere modeller har spådd at klimaendringer vil få katastrofale konsekvenser for artsmangfoldet på kloden. Men mye kan tyde på at advarslene er overdrevet, mener amerikanske forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: www.colourbox.no)
(Foto: www.colourbox.no)

I de siste åra har vitenskapsfolk lagd flere modeller for å forutsi hvordan global oppvarming vil påvirke livet på jorda.

Mange av resultatene har vært mer enn urovekkende. De har for eksempel spådd at mange dyre- og plantearter vil bli utryddet i løpet av 2000-tallet, og at enorme regnskogsområder vil forsvinne.

I 2004 publiserte Nature en rapport som antydet at hele 35 prosent av fugleartene i verden ville dø ut innen 2050, ifølge avisa The Times.

Men hvor realistiske er disse dystre framtidsutsiktene?

Ikke så veldig, mener Kathy Willis fra Oxford University Center/Universitetet i Bergen og kollega Shonil Bhagwat.

De argumenterer for at mange av modellene som er brukt ikke fanger opp virkeligheten. En av grunnene er at en god del modeller er alt for grovkornet til å kunne forutsi hva som virkelig skjer i miljøene der dyr og planter lever.

Mindre ruter

Når forskerne skal bruke modeller for å beregne hvilken innvirkning klimaendringer har på naturen, gjør de dette ved å dele landskapet inn i ruter, og regne ut hva som vil skje inne i hver enkelt rute.

Men i mange tilfeller er rutene alt for store, skriver Willis og Bhagwat i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Dermed får ikke beregningen med seg variasjonene i landskapet og de små klimasonene som finnes innenfor hver av rutene.

Stikk motsatte resultater

I en studie som skulle beregne klimavirkningen på plantearter i de sveitsiske alpene, var rutene i modellen hele 16 ganger 16 kilometer. Modellen spådde at alle passende levesteder for fjellplantene ville være borte innen slutten av århundret.

Men så ble det samme klimascenarioet beregnet med en annen modell, hvor rutene bare var 25 ganger 25 meter store. Resultatet var totalt forskjellig fra forrige forsøk, og forutså at så godt som alle plantene ville beholde passende levesteder.

Willis og Bhagwat presenterer også flere lignende tilfeller hvor grovkornede klimamodeller ikke ser ut til å fange opp virkeigheten på mindre skala.

- I tillegg tar de ofte ikke med evnen planter og dyr har til å tilpasse seg, skriver de i Science.

Ikke så ille for regnskogene

Forskerne mener det samme spriket i resultater viser seg i forutsigelser om klimaeffekten på regnskogen.

Mange studier antyder at et høyere innhold av CO2 i atmosfæren vil påvirke fotosyntesen og føre til økt vekst – særlig i regnskogene.

Men dette er ikke tatt med i beregningene i tidligere simuleringer av klima og vegetasjon, skriver forskerne i Science.

I modeller hvor effekten er tatt med, tyder resultatene på at regnskogene heller vil bestå eller utvikle seg til enda våtere og frodigere områder.

Må ha fornuftige retningslinjer

I tillegg er det også interessant å se på alt som skjer i områdene som ikke er med i de store beskyttede naturreservatene. Hvordan virker klimaendringer på livet i flekkene av fri natur som ligger innimellom menneskepåvirkede områder?

Undersøkelser som er gjort av slike lapper, antyder at andre miljøfaktorer kan være minst like avgjørende for artsmangfoldet som klimaendringer. Men her er det virkelig bruk for en innsats for å finne ut mer, mener forskerne.

- Tegnene på utryddelse drevet av klimaendringer er blitt opphausset, sier Willis ifølge The Times.

- Jeg er definitivt ikke noen klimafornekter, langt derifra, men vi må ha fornuftige retningslinjer for hvordan vi skal forvalte økosystemene våre.

Referanse:

Kathy J. Willis & Shonil A. Bhagwat, Biodiversity and Climate Change, Science, vol. 326, 6. November 2009, s. 806-807.

Lenke:

The Times: Experts say that fears surrounding climate change are overblown

Powered by Labrador CMS