Den 19. september i år hadde isen i Antarktis rekordstor utstrekning. Den røde linja viser gjennomsnittlig utstrekning fra da målingene startet i 1979 og fram til 2014. (Bilde: NASA's Scientific Visualization Studio/Cindy Starr)
Den 19. september i år hadde isen i Antarktis rekordstor utstrekning. Den røde linja viser gjennomsnittlig utstrekning fra da målingene startet i 1979 og fram til 2014. (Bilde: NASA's Scientific Visualization Studio/Cindy Starr)

Rekordstort isdekke rundt Antarktis

NASA-forskere har flere mulige forklaringer, men vet ikke sikkert hvorfor isdekket vokser. 

Den 19. september 2014 nådde isdekket rundt Antarktis en ny rekord. Aldri siden målingene startet i 1979, har isen dekket et så stort område rundt Sydpolen.

NASA-forskerne understreker likevel at isen smelter fortere i Arktis enn den øker i Antarktis. Sammenlagt smelter det altså mer is på kloden enn det dannes ny. De nye isflatene dannes nemlig på havflatene rundt Sydpollandet, og er forholdsvis tynne.

Værforandringer

Forskerne vet ikke sikkert hvorfor isen øker i Antarktis, men har flere hypoteser. En går ut på at vindsystemene over Antarktis forandrer seg på grunn av den globale oppvarmingen.

Dermed feies kald luft fra Sydpollandet ut i Rosshavet, der mye av isveksten skjer. Særlig i dette området har også havet blitt kaldere rundt Antarktis, viser data fra satellitter.

Også ozonhullet over Antarktis kan ha skapt sterkere lavtrykk og hatt betydning for disse værforandringene, ifølge en nyhetsmelding fra NASA.

Ikke bare kulda, men også retningen til vinden vekk fra land kan ha betydning. Vinden blåser rett og slett isen utover et større havområde.


Video fra NASA om den rekordstore utstrekningen av isdekket i Antarktis.

Havstrømmer og snø kan påvirke

Merkelig nok kan også smeltevann fra fastlandsisen på Antarktis gi isdannelse til sjøs. Dette smeltevannet er nesten ved frysepunktet, og når det renner ut i havet, kan det fryse igjen. Eller endringer i havstrømmene kan føre kaldere vann opp til overflaten, slik at det dannes mer is.

Snøfall kan også gi økt isdannelse, ifølge nyhetsmeldingen. Hvis snøen lander på tynn is som nesten har smeltet, kan den presse isen ned og danne en sørpe sammen med sjøvannet. Denne sørpa kan så fryse i den kalde lufta, og gjøre isen tykkere og mer motstandsdyktig mot videre smelting.

NASA-forskeren Joey Comiso advarer likevel mot at denne økningen kan snu. Siden isdekket fra de seinere årene er såpass tynt, kan det også smelte ganske raskt igjen, ifølge Comiso.

Lenke:

Antarctic Sea Ice Reaches New Record Maximum, nyhetsmelding fra NASA

Powered by Labrador CMS