Klasseskille på eldrehjem

Det kan oppstå et klasseskille på sykehjemmene mellom eldre med pårørende og eldre uten.

- Pårørende kan klage og flytte sine eldre fra ett sykehjem til et annet dersom tilbudet ikke er bra nok. Syke eldre uten aktive pårørende sitter i realiteten igjen uten store muligheter til å påvirke sin egen situasjon, sier postdoktor Kari H. Eika ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Hun har nettopp disputert om eldreomsorg for doktorgraden i økonomi og tror ikke det blir bedre kvalitet på eldreomsorgen med fritt brukervalg.

- Jeg er ikke mot brukervalg, men min studie viser at det ikke kan sikre kvaliteten i eldreomsorgen. Realiteten er at de fleste pasientene på sykehjem i dag er for dårlige til å benytte seg av sin valgfrihet, for ikke å si sin mulighet til å klage dersom tilbudet ikke er godt nok, sier Eika.

Hun viser til at 75-80 prosent av alle som er innlagt på sykehjem er demente.

- De øvrige er der for en god grunn. Dette er som regel svært syke mennesker, sier Eika.

En tredel av eldre i 80-årene og halvparten av de eldre over 90 har ikke barn i nærheten.

- Det er ikke de som er friske nok til å be om hjelp, som er utfordringen, det er de som er virkelig hjelpeløse og syke, sier Eika.

(NTB)