Damer er faktisk bedre på multitasking

Ny forskning bekrefter at damer er bedre enn menn i multitasking.

At damer kan gjøre flere ting på én gang, mens menn streves med å gjøre mer enn én ting, har for mange vært en allmenn sannhet. Men inntil nå har det vært lite forskningsbasert fakta som kan underbygge påstanden.

Undersøkelser gjort ved Universitetet i Hertfordshire har målt menneskers evne til å utføre flere oppgaver enten samtidig eller fortløpende etter hverandre.

I et av undersøkelsens eksperiment ble deltakerne bedt om å skissere en plan for hvordan de ville lett etter et sett nøkler i en åker, finne restaurantsymboler på et kart og løse enkle matematiske oppgaver, samtidig. I tillegg fikk de beskjed om at de ville bli oppringt på et tidspunkt, og at hvis de valgte å svare, ville de bli spurt en rekke tilleggsspørsmål.

Damene skåret betydelig høyere på disse eksperimentene, noe forskerne mener bekrefter påstanden om at kvinner er bedre i multitasking. Videre forskning trengs likevel for å avklare hvorfor damer er bedre multitaskere. (forskning.no/UGS)

Powered by Labrador CMS