Alternative jenter, teknologiske gutter

Mens 60 prosent av unge norske jenter vil lære mer om alternativ medisin, vil bare 22 prosent av guttene det samme. Guttene er derimot svært interesserte i atombomber, datamaskiner og nye oppfinnelser.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er dramatiske forskjeller mellom interessene til jenter og gutter i Norge.:

På en liste over mer enn 100 mulige temaer å lære om, finner vi at følgende emner er blant de mest populære for norske jenter - men ikke for gutter:

  • Hvorfor vi drømmer når vi sover, og hva drømmene kan bety
  • Tankeoverføring, tankelesing, sjette sans, intuisjon osv
  • Liv og død og menneskets sjel
  • Spøkelser og hekser og om det er mulig at de finnes.

En tilsvarende liste for emner som bare er svært populære blant norske gutter inneholder helt andre temaer:

  • Hvordan atombomben fungerer
  • Eksplosive kjemikalier,
  • Hvordan datamaskiner virker
  • Biologiske og kjemiske våpen og hva de gjør med menneskekroppen
  • Svarte hull, supernovaer og andre voldsomme fenomener i verdensrommet
  • Helt nye oppfinnelser og oppdagelser i vitenskap og teknologi

Dette forteller Svein Sjøberg, professor i naturfagenes didaktikk ved Univesitetet i Oslo. Listene dukket opp da Sjøbergs kollega Camilla Schreiner skrev sin doktoravhendling.

- Hun ville undersøke ungdommenes interesse, med bakgrunn i den store internasjonale undersøkelsen ROSE, The Relevance of Science Education.

- Men hun nektet å bruke kjønn som variabel, ettersom hun mente dette perspektivet er så tradisjonelt. Hun brukte elevenes svar til å lage grupper ut fra likhet i deres svarmønster.

- Da gruppene var etablert, så hun hvilket kjønn elevene i de ulike gruppene hadde: De var i hovedsak rene kjønnsgrupper.

- Det er kjønn som er den store greia her, sier Sjøberg.

Sprik mellom kjønnene

For eksempel viser tallene at nesten dobbelt så mange jenter som gutter har erfaring med alternativ medisin (21 prosent jenter mot 11 prosent gutter), og at langt flere jenter enn gutter viser interesse for å lære mer om dette: Hele 60 prosent mot 22 prosent.

- Det finnes et tilsvarende sprik i interessen for astrologi og New Age. Jentene er interessert, mens guttene er så godt som ikke interesserte i det hele tatt.

- Vi ser også et dramatisk skille i forhold til miljøvern. Mens jentene er opptatt av saken og er villige til å ofre velstand for miljø, mener i guttene i større grad at miljøproblemene er overdrevet og de stoler på at ekspertene skal løse problemene.

Dette spriket i interesse mellom gutter og jenter stemmer godt med det vi finner i de andre nordiske landene, men skiller seg klart fra forhold i andre deler av verden.

Reflekterer utviklingsnivå

Det finnes forskjeller mellom kjønnenes preferanser i alle land, sier Sjøberg.

- Men spriket øker med landenes utviklingsnivå, målt ved hjelp av FNs Human Development Index, som måler en kombinasjon av økonomi, helse og utdanning.

Norge ligger på toppen av slike målinger, sammen med andre nordiske land, Japan og Canada, mens europeiske land som Tyrkia, Bulgaria og Romania befinner seg lenger nede, fulgt av flere Asiatiske og deretter Afrikanske land.

- Forklaringen kan ligge i at ungdom i rike land kan tillate seg å være selektive, og at preferansene følgelig kan svinge.

- Norsk ungdom ser på skole mer som en plikt enn som et privilegium. Ungdom i fattige land ser det annerledes, og er stort sett interessert i å få lære om det meste.

- Norsk ungdom er sikret. De har stor tro på fremtiden og frykter ikke dårlige tider. Dermed kan de tillate seg å være mer opptatt av sine egne interesser, ikke de studier som i en mer presset situasjon kunne ha gitt dem en fordel i kampen om den økonomiske tilværelsen.

- Vi ser dette for eksempel i forhold til dyr. Å stelle dyr er mannens rolle i fattige land. I disse landene er husdyr et tegn på materiell status, og det er stort sett gutter som får ta del i en slik erfaring. Hos oss er det jentene som steller dyr, fordi de brukes som kjæledyr, til ridning og kos.

Rikdom, eller utviklingsnivå, kan altså være en forklaring på størrelsen i spriket, altså på hvorfor gutter og jenter i Norge er mer ulike i interesser enn tilsvarende ungdom i Afrika.

Hvorfor forskjell?

Men hvorfor det er en forskjell, og hvorfor det ene kjønnet foretrekker det ene, og det andre kjønnet det andre, hvorfor jenter foretrekker det åndelige, mens guttene er interessert i fysikk og teknologi - det sier ikke disse tallene noe om .

- Egentlig er dette nokså trist lesning. Det bekrefter i stor grad kjønnsstereotypiene. Selv vil jeg jo tro at disse forskjellene skyldes tradisjon, kultur og samfunn. Men det er jo litt skremmende at vi ser omtrent det samme kjønnsmønsteret i alle slags kulturer og samfunn.

- Jeg ser at våre data kan gi vann på mølla til de som vil forklare ulikhetene ut fra biologiske forskjeller mellom de to kjønn. Det er skummelt å komme trekkende med påstander om biologisk determinisme.

- Forklaringene på hvorfor gutter og jenter plasserer seg der de gjør får bli en diskusjon for andre fagfolk. Men de empiriske dataene er så sterke at de taler sitt eget språk, sier Sjøberg.

Powered by Labrador CMS