Anders Undrum deltar på Guttedagen. Undrum studerer sykepleie ved NTNU i Trondheim. (Foto: Privat)
Anders Undrum deltar på Guttedagen. Undrum studerer sykepleie ved NTNU i Trondheim. (Foto: Privat)

Vil motivere flere gutter til å søke helsefag

NTNU arrangerer Guttedag for å få flere mannlige søkere til helsefagene. Universitetet i Stavanger ser en økning i andelen menn ved bachelor i sykepleie.

Publisert

Regjeringen innfører nå guttepoeng på flere studium.

Loven ble endret fra 1. januar 2018, slik at ekstrapoeng ikke skal begrenses til jenter,

NTNU har foreløpig ikke søkt om tilleggspoeng for mannlige søkere. Ifølge Anne Borg, prorektor for utdanning, vil NTNU prøve med andre tiltak først. Et slikt tiltak er Guttedagen, som arrangeres 31. januar- 1. februar.

– Dette er første gang vi arrangerer Guttedagen i Trondheim, forteller Ingrid Olsen, rådgiver ved Fakultet for naturvitenskap.

Kjønnsubalanse

Arrangementet er for alle gutter som går siste året på videregående eller har studiekompetanse. 12 helse- og sosialfag ved NTNU med færre enn 40 prosent gutter skal frontes.

– Det stilles politiske krav om å sette i gang tiltak der det er kjønnsubalanse, sier Olsen.

Medisin er ett av fagene der det er kjønnsubalanse- 69,5 prosent av studentene ved NTNU er jenter.

– Her har jenteandelen økt kraftig de siste årene. Også i psykologi har det blitt stadig flere jenter. I fag som sykepleie har imidlertid kvinneandelen alltid vært høy, sier Olsen.

Viktig for pasientene

Hun påpeker at det er viktig at pasientene kan møte begge kjønn.

– Mange ønsker også å møte et bestemt kjønn – i mange av yrkene, for eksempel fysioterapi og sykepleie, skal behandleren ta på pasienten. Innen barnevern er det også viktig at begge kjønn er representert, man ser at ungene identifiserer seg med de ansatte, både når det gjelder kjønn og etnisitet, sier hun.

Tall fra Samordna opptak viser at bare 13 prosent av studentene som ble tatt inn ved sykepleiestudiet ved NTNU i 2018 var gutter.

– Sykepleierne kan ta videreutdanning og jobbe som helsesøstre. Her har man nå begynt å bruke det kjønnsnøytrale begrepet helsesykepleier. Dette er en jobb der det er spesielt viktig at både kvinner og menn er representert, de skal møte ungdommer og være veiledere, sier hun.

Har fylt opp listene

Foreløpig har det gått litt tregere med påmeldingen til Guttedagen enn til tilsvarende arrangementer ved NTNU for jenter, men de siste dagene har listene blitt fylt opp.

– Dette er et helt nytt arrangement, så det er kanskje ikke så rart at det har tatt litt lenger tid. Nå har vi 151 søkere til 150 plasser, det er gledelig, sier Olsen.

Arrangementet blir etter mal fra Tekonologiuka for jenter.

– Vi ønsker å vise fram fagene, vise hva som skjer i Trondheim som studentby, vi arrangerer workshops og ikke minst skal vi la guttene som studerer helsefag i dag snakke med deltakerne – det tror vi er viktig, de er rollemodeller og kan svare på mange spørsmål, sier Olsen.

Workshop-ene som foreløpig har fått størst interesse er psykologi, bioingeniør, fysioterapi og medisin.

– Pasientene trenger oss gutta

Anders Undrum deltar på Guttedagen, han studerer sykepleie ved NTNU i Trondheim.

– For pasienter, gamle og unge, vil sykepleieren være en samtalepartner og profesjonell helsehjelp. Det finnes enormt mange videreutdanninger, som helsesykepleier, anestesisykepleier og operasjonssykepleier, sier Undrum.

Han mener guttene har masse å bidra med.

– Pasientene trenger oss gutta! Vi kan vise omsorg og ta vare på pasientene, og vi er også viktige for gamle tante Olga som er ustø trenger tryggheten av en mann som evner å ta imot henne. Som helsesykepleier kan du komme inn på guttene på skolen, snakke med dem om de viktige tingene tidlig i livet. Og skulle spenning være viktigere kan du ende opp i luftambulansen, eller forsvaret for den saks skyld, sier Undrum.

Lav mannsandel over hele landet

Tall fra Samordna opptak viser at andelen menn i helsefag er lav over hele landet.

Dekan Gro Jamtvedt, Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, sier det er flere kvinner enn menn som søker alle programmene på helsefakultetet.

- Dette er noe vi og sektoren er opptatt av, det ble sist drøftet i et møte i UHR i forrige uke. Så, vi ønsker flere mannlige søkere og vi setter også inn tiltak for å beholde de mannlige studentene når de har kommet inn på studieprogrammet, vi har nemlig også høyt frafall blant de mannlige, sier Jamtvedt.

Hun sier OsloMet prøver å samle de mannlige studentene slik at de kan danne egne grupper og støtte hverandre, og involverer de mannlige studentene i forslag til tiltak for å få flere søkere.

– Vi bruker mannlige studenter i annonsering før søknadsfrist og i møter med kommende studenter. Vi mener man bør rekruttere flere mannlige lærere som rollemodeller. Når det gjelder tilleggspoeng har vi drøftet det, men ikke besluttet å gjennomføre det, sier Jamtvedt.

Hun mener man også må være obs på lærebøker, som har en overvekt av kvinnelige forfattere, og ellers på å bruke eksempler som ikke bare omhandler kvinner i rollen som sykepleier.

Noe økning i andel menn i Stavanger

Universitetet i Stavanger ser noe økning i andelen menn ved bachelor i sykepleie, fra 12,7% i 2017 til 15% i 2018.

– Dette viser at vi er på rett vei med tanke på å tiltrekke oss mannlige sykepleierstudenter, sier Kristin Akerjordet, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Hun sier de mannlige sykepleierstudentene de siste årene har vært svært aktive og synlige i studentmiljøet.

– Dette tenker vi har bidratt til å påvirke den positive utviklingen. Vi har valgt å ikke kvotere inn menn, men vi ønsker menn varmt velkommen som søkere, sier hun.

Bevisste i markedsføringen

Nina Emaus, instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag på Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, sier de prøver å være bevisste på å få fram menn i markedsføringen av studiene sine.

– For eksempel har en mannlig sykepleier en sentral rolle i en informasjonsvideo fra sykepleiestudiet vårt i Hammerfest. Vi støtter også forslaget om tilleggspoeng til menn, sier Emaus.

Ved UiT har andelen mannlige søkere økt noe til flere av studiene de siste årene.

– Vi har ikke gjort et systematisk arbeid for å få dette til. Men det er absolutt en overvekt av jenter, sier Emaus.

– Målet er 20 prosent menn

Forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet sier det er svært viktig å få flere menn inn i yrket.

– Vi jobber med rekruttering av menn til sykepleierutdanningen og har som mål at 20 prosent av de som begynner i 2020 er menn, sier By.

Forbundets undersøkelser viser at unge menn som skal ta et karrierevalg i dag ikke ser på sykepleieryrket som et alternativ.

– Vi må derfor endre ungdommers oppfattelse av sykepleie ved å synliggjøre sykepleiernes kompetanse, ansvar og muligheter, sier By.

Tiltak for å beholde de mennene som påbegynner utdanningen er like viktig, frafallet er større blant menn enn blant kvinner.

Hun mener tiltak som kjønnsnøytrale titler og kjønnspoeng kan være gode tiltak, men at disse tiltakene må inngå som ledd i en helhetlig satsning.

Denne saken ble først publisert i Universitetsavisa.