Våre seksuelle preferanser utvikler seg over lang tid og en forsker lister nå opp 6 nye kategorier for seksuell orientering. (foto: ivan_kislitsin, Shutterstock, NTB scanpix)
Våre seksuelle preferanser utvikler seg over lang tid og en forsker lister nå opp 6 nye kategorier for seksuell orientering. (foto: ivan_kislitsin, Shutterstock, NTB scanpix)

Slik kan våre seksuelle preferanser endre seg når vi er voksne

Ny studie viser at våre seksuelle preferanser kan endre seg langt opp i voksen alder og at vanlige definisjoner for seksuelle legninger ikke fanger opp hele spekteret.

Den nye studien er basert på spørreundersøkelser av over 12 000 amerikanske studenter. Svarene viser betydelige endringer i seksuell preferanse, partnere og seksuell identitet fra sen ungdom til slutten av 20-årene, og at det er store forskjeller mellom kvinner og menn.

– Seksuell orientering inneholder mange ulike aspekter av livet. Det handler for eksempel om hvem vi er tiltrukket av, har sex med og hvordan vi identifiserer oss selv, sier forsker bak studien, Christine Kaestle, professor i utviklingshelse ved Virginia Tech, i en pressemelding.

Hun forteller at forskere har hatt en tendens til å fokusere på bare ett av disse aspektene eller dimensjonene, for å måle og kategorisere mennesker.

– Det kan overforenkle situasjonen. For eksempel kan noen som identifiserer seg selv som heteroseksuelle samtidig rapportere om forhold til samme kjønn, sier Kaestle.

Ikke tilstrekkelig med hetero, homofil eller biseksuell

Kaestle brukte data fra en nasjonal studie som følger amerikanske studenter fra de er 16–18 år gamle til slutten av tjueårene og tidlig i trettiårene. På ulike tidspunkter ble deltakerne spurt om hvilket kjønn de var tiltrukket av, kjønn på partnerne deres og om de identifiserte seg selv som heterofil, homofil eller biseksuell.

Resultatene viser at studentenes seksuelle opplevelser varierte, og at de tre tradisjonelle kategoriene ikke er tilstrekkelige nok for å beskrive de ulike mønstrene av tiltrekning, partnere og identitet over tid.

Forskeren bak studien mener at de ulike utviklingsmønstrene er bedre beskrevet ved hjelp av ni kategorier.

Blant unge menn ble disse mønstrene kategorisert som hetero, for det meste biseksuell, fremvoksende homofil eller minimalt seksuelt uttrykt. For unge kvinner ble de beskrevet som hetero, for det meste hetero, fremvoksende biseksuell, fremvoksende lesbisk eller minimalt seksuelt uttrykt.

Heterofile utgjorde den største gruppen og viste minst forandring i sine seksuelle preferanser over tid. Funnene viser også at det er flere menn som kategoriserer seg som heterofile. Nesten ni av ti menn oppga at de var heterofile, sammenlignet med færre enn tre fjerdedeler av kvinner. Samlet sett viser studien at kvinners seksuelle preferanser er mer flytende over tid.

Kaestle forteller at studien viser hvordan menneskers seksuelle preferanser utvikler seg over lang tid.

– Tidlig 20-årene er en tid med økt uavhengighet og det gir ofte større tilgang til mer liberale miljøer. Det kan gjøre at leting, spørring og anerkjennelse av andre seksuelle tiltrekninger er mer akseptabelt og blir blir komfortabelt i den alderen, sier Kaestle.

Selv om studien fant ni kategorier av seksuell utvikling, inneholder den også begrensninger, så det kan finnes flere kategorier enn disse.

– Kategoriene er også på ingen måte ment å erstatte eller motsette seg enhver persons nåværende identitet, sier Kaestle.

– Streit sex er like kompleks

– Her har vi enda en forsker som klassifiserer folk etter seksuell orientering, sier kjønnsforsker Agnes Bolsø ved NTNU, til forskning.no.

Bolsø forklarer at det er mange former for seksuell interesse og attraksjon, og at de kan variere gjennom hele livet.

– Denne typen forskning er av liten interesse, selv om hensikten her er den beste, nemlig målrettet helsearbeid for seksuelle minoriteter. Med denne inndelingen blir det mange flere seksuelle minoritetene enn før, og i hennes neste prosjekt er det sikkert enda flere igjen, sier Bolsø.

Kategorien «straight» er den som får være mest i fred i denne artikkelen.

– Er den kategorien så entydig som det ser ut av denne forskningen? Langt ifra! Her finner vi et mylder av begjærsformer, sier Bolsø.

Bolsø trekker frem flere eksempler og spør hvordan man kan vite akkurat hva begjæret skyldes.

– Voksne som helst har sex med barn eller mye yngre partnere. Hva slags begjær er det? Er det først og fremst bestemt av kjønnsforskjell eller av aldersforskjell? Begge deler? Det blir for enkelt å si «streit» i alle fall, sier Bolsø.

Hun mener det er latterlig å tro at størsteparten av befolkningen har en enkel erotisk preferanse.

– Streit sex er like kompleks som sexen til de definerte seksuelle minoritetene. Det er mange «minoriteter» innenfor den streite kategorien, sier Bolsø.

Avhenger av kroppslige erfaringer

Menneskers seksuelle preferanser avhenger av kroppslige erfaringer gjennom livet, og nye folk og situasjoner du møter.

– Hva som trigger deg, kan noen ganger være uventet og danne grunnlag for helt andre erfaringer enn du har fra før, sier Bolsø.

Våre seksuelle preferanser kan forandre seg gjennom hele livet, særlig dersom man er åpen for det, men også ellers. Bolsø forklarer at det finnes spesielle møter, som kan komme overraskende på en.

– Det finnes ikke noe standardsvar på hva som skal til for at våre seksuelle preferanser endrer seg, men å oppleve nytelse i noe nytt, kan være et stikkord, sier Bolsø.

Referanse:

Christine E. Kaestle: Sexual Orientation Trajectories Based on Sexual Attractions, Partners, and Identity: A Longitudinal Investigation From Adolescence Through Young Adulthood Using a U.S. Representative Sample, The Journal of Sex Research, april 2019

Powered by Labrador CMS