Stanford University er ett av universitetene i USA med toleranse for seksuelle minoriteter, ifølge en artikkel i tidsskriftet Nature. Akademiske miljøer kan være fristeder for kulturelt mangfold, og utviklingen mot større åpenhet går fort i Vesten og raskest i USA, selv om det fortsatt er utfordringer, særlig i de mest religiøse delene av landet. (Foto: Jawed Karim, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Licence)
Stanford University er ett av universitetene i USA med toleranse for seksuelle minoriteter, ifølge en artikkel i tidsskriftet Nature. Akademiske miljøer kan være fristeder for kulturelt mangfold, og utviklingen mot større åpenhet går fort i Vesten og raskest i USA, selv om det fortsatt er utfordringer, særlig i de mest religiøse delene av landet. (Foto: Jawed Karim, Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Licence)

- Mangfold gir bedre forskning

Et mangfold av seksuelle legninger og etnisiteter på universitetet gir flere siteringer og mer innovasjon, men også utfordringer, ifølge amerikansk studie.

Publisering fra forskningsmiljøer med stort mangfold oppnådde flere siteringer og hadde høyere gjennomslagskraft enn fra ensartede miljøer, viser studien fra Columbia Business School.

Studien har gått gjennom 1,5 millioner vitenskapelige artikler, publisert fra 1985 til 2008. Resultatene viser at mangfold oppmuntrer til kreativitet og teknikker for problemløsning, ifølge lederen av studien, Katherine W. Phillips.

- Individer som er forskjellige fra hverandre, bidrar med unike erfaringer og kunnskap til arbeidsfellesskapet, skriver Phillips i en nyhetsmelding fra Scientific American, der resultatene er publisert.

Frigjort energi

Tidsskriftene Scientific American og Nature har en større satsing der de tar for seg mangfold i amerikanske forskningsmiljøer. En artikkel i Nature tar spesielt for seg det kjønnslige mangfoldet Artikkelen skildrer opplevelsene til flere forskere som har stått fram med homoseksuell legning eller uvanlig kjønnsidentitet.

Forskerne forteller om frigjort energi og kreativitet da de våget å stå fram med hele sin personlighet. Universiteter kan være fristeder for homoseksuelle, biseksuelle og transkjønnede, ifølge artikkelen.

Denne toleransen har utviklet seg spesielt raskt i USA, men en studie fra det amerikanske Pew Research Center viser at homoseksuelle i økende grad verdsettes i hele samfunnet i Vest-Europa, Australia, Canada og Latin-Amerika.

Forskere er profesjonelt åpne og nysgjerrige, og det kan forklare toleransen for mennesker med uvanlig kjønnslig legning, ifølge artikkelen.

Personlig tilbakeholdne

Men alt er ikke rosenrødt i amerikansk akademia heller. Ett problem er at akademiske miljøer kan være forskeres ideal om objektivitet. De holder seg selv og sine personlige oppfatninger utenfor arbeidet.

En slik personlig tilbakeholdenhet kan føre til at fordommer og skepsis ikke blir snakket om. Isteden kan de føre til ubevisst diskriminering, for eksempel forbigåelse i ansettelser eller tildeling av midler, heter det i artikkelen fra Nature.

Religiøsitet gir intoleranse

Dessuten er ikke alle forskningsmiljøer i USA like liberale. Selv på universitetene i den frilynte San Fransisco-bukta vegrer seksuelle minoriteter å stå fram. Likevel er prestisjeuniversiteter som Stanford mer tolerante enn i andre deler av USA.

En homoseksuell postdoc-stipendiat ved Stanford forteller i artikkelen om hvordan han gruer for å søke stillinger i sin hjemstat Florida når engasjementet ved Stanford utløper.

Han kommer fra en familie av mormoner, og ikke uventet viser studien fra Pew at land og områder med sterk religiøsitet er mindre tolerante for seksuelle minoriteter.

Lenker:

Tidsskriftet Natures satsing om kulturell diversitet

Tidsskriftet Scientific American

Powered by Labrador CMS