I en rapport bestilt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 2016 fortalte flere ansatte uoppfordret om tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. (Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix)
I en rapport bestilt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 2016 fortalte flere ansatte uoppfordret om tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. (Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix)

Flere har sluttet ved Universitetet i Oslo som følge av trakassering

Nå vil UiO-rektor Svein Stølen vite mer om omfanget av seksuell trakassering ved institusjonen. Også ved Universitetet i Bergen kan en kartlegging være på trappene.

I samarbeid med På Høyden

Artikkelen er utgitt av Universitetet i Bergens uavhengige avis, På Høyden.

«[Både kvinner og menn] fortalte om hendelser der særlig yngre kvinner i midlertidige stillinger har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, først og fremst fra eldre mannlige professorer. Enkelte yngre kvinner skal ha sluttet som følge av dette.»

Utdraget er hentet fra en rapport som Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo fikk utarbeidet i november 2016.

Rapporten var bestilt av fakultetet selv. I alt var 48 vitenskapelig ansatte i faste stillinger intervjuet. Flere av dem fortalte uoppfordret om tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering.

Informantene opplyste også at flere kvinnelige kollegaer skal ha sluttet ved fakultetet i kjølvannet av hendelsene. Det skriver Klassekampen.

Dekan: Jeg ser mer framover enn bakover

Trine Rogg Korsvik er også tilsatt ved UiO. Det er hun som er forskeren bak undersøkelsen. I rapporten tilrår hun at problemet blir kartlagt på en systematisk måte.

Det rådet har fakultetsledelsen ingen umiddelbare planer om å følge.

Til Klassekampen sier dekan Dag Michalsen at det er vanskelig å gjøre undersøkelser av hva som har foregått tilbake i tid.

– I disse spørsmålene må vi tenke oss fryktelig nøye om, det er lett å trå feil. Jeg ser mer framover enn bakover: Hvordan skal vi få en kultur hvor det er lett å si ifra og hvor likestillingen er fullt ut realisert, sier Michalsen til Klassekampen. 

Rapporten har ennå ikke blitt publisert. Dette skyldes problemer knyttet til det forskningsetiske regelverket om anonymitet. Ifølge dekanen kan den bli publisert før jul.

Fredag kom nyheten om at UiO-rektor Svein Stølen vil kartlegge omfanget av seksuell trakassering ved UiO.

Dag Rune Olsen: Bekymret for at tilsatte ikke melder fra

UiB-rektor Dag Rune Olsen har i et intervju med På Høyden uttrykt at han er bekymret for at de som opplever seksuell trakassering ikke skal melde fra, i frykt for å ikke bli tatt på alvor.

Han trekker fram to redskaper som skal hjelpe ledelsen til å få oversikt over omfanget av problemet: Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK og «Si ifra». Sistnevnte skal implementeres for studenter innen år 2018.

Ved UiB foreligger det ingen klare oversikter over som forteller noe om hvor mange av personalsakene ved UiB som springer ut fra meldinger om seksuell trakassering.

Har ikke oversikt over omfanget

Sonja Irene Dyrkorn, HR-direktør ved UiB, sier at hun ikke sitter på en oversikt over omfanget av saker som omhandler seksuell trakassering ved UiB. Dette skyldes både at disse sakene har blitt behandlet på ulike nivåer på UiB, og at de ikke er journalførte med en felles benevnelse. Det er dermed en krevende oppgave å hente ut tall på hvor mange saker det gjelder. 

– Er det i nær framtid konkrete planer om en kartlegging av omfanget av seksuell trakassering ved UiB?

– Ja, det vil vi kartlegge. Men hvordan og på hvilken måte er for tidlig å si noe om nå, sier Dyrkorn til På Høyden.

Hun sier at alle saker som blir meldt inn til UiB blir fulgt opp.

Sakene ved UiB skal ha blitt håndtert på ulike nivåer; institutter, fakulteter eller av universitetsledelsen. Sakene har også hatt ulik alvorlighetsgrad. Noen har resultert i en muntlig advarsel eller en tilrettevisning, andre saker har fått tyngre reaksjoner, orienterer hun.

– I den grad det blir alvorlige reaksjoner som oppsigelse, blir behandlet i tilsettingsorganene ved UiB, sier Dyrkorn.  

Denne saken ble først publisert i På Høyden.

Powered by Labrador CMS