Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges Handelshøyskole - les mer.

Profesor Wendy Carlin besøkte nylig Norges Handelshøyskole for å snakke om kjønnsforskjeller i akademia.
Profesor Wendy Carlin besøkte nylig Norges Handelshøyskole for å snakke om kjønnsforskjeller i akademia.

Hvorfor velger ikke flere kvinner å studere økonomi?

Over hele verden går den samme debatten: Hvorfor griper ikke flere kvinner mulighetene som ligger i økonomistudier? Professor Wendy Carlin leder et globalt prosjekt som prøver å endre på nettopp dette.

– Bildet av hvem som studerer økonomi, kan du få ved å spørre Google. Det du får, er et bilde av en hvit mann i dress, sier Wendy Carlin, professor ved University College London (UCL) og leder av CORE-prosjektet. Se faktaboks om prosjektet lenger ned i saken.

Carlin startet CORE-prosjektet for å få flere kvinner til å studere økonomi. Hun vil vise fremtidige studenter verden over at økonomi også handler om samfunnsaktuelle temaer, som bærekraft og ulikhet.

Studenter ønsker mer bærekraft på pensum

UCL-professoren besøkte Norges Handelshøyskole (NHH) i slutten av november for å snakke om kjønnsforskjeller i akademia og erfaringer fra prosjektet. Hun kom også med innspill til NHHs pågående arbeid om kjønnsbalanse.

Carlin mener at denne nye tilnærmingen til økonomi vil appellere til alle studenter, men særlig kvinner. Dette skriver hun og fagfeller om i en artikkel i tidsskriftet The Conversation.

– Om du spør studenter om hva de mener er de største problemene økonomer burde adressere, svarer de ulikhet, klimaendringer, verdiskaping og økonomisk ustabilitet. Våre kurs burde begynne med disse store spørsmålene og vise hvordan økonomi kan hjelpe oss til å forstå dem, sier hun.

– Utfordringen er ikke det vi lærer

Tre studenter som NHH har tatt kontakt med, er delvis enig med Carlin. De mener ikke at økonomifaget trenger fornyelse, men at bredden i studiet bør fremheves i rekrutteringen:

– Det Carlin etterspør finnes allerede i dagens økonomiutdannelser. Utfordringen er ikke det vi lærer, men heller å få frem hva vi faktisk lærer. Selv holder jeg på med en bachelorgrad og har hatt alt fra psykologi og markedsføring til matematikk og rettslære, sier Linn Antonie Vårdal Solheim (21).

– Utfordringen er ikke det vi lærer, men heller å få frem hva vi faktisk lærer, sier student Linn Antonie Vårdal Solheim.
– Utfordringen er ikke det vi lærer, men heller å få frem hva vi faktisk lærer, sier student Linn Antonie Vårdal Solheim.

Solheim får støtte av medstudentene Hanne Sofie Nygaard (23) og Ingrid Stolt-Nielsen (23), som tar henholdsvis bachelor- og mastergrad ved NHH.

– Jeg mener at informasjon er svært viktig når det kommer til å rekruttere flere kvinnelige studenter og jeg tror at flere hadde ønsket å studere økonomi dersom de visste mer om hvor bredt studiet er og hvor mange valgmuligheter studiet gir, sier Stolt-Nielsen.

– Jeg tror flere hadde ønsket å studere økonomi dersom de visste mer om hvor bredt studiet er, sier student Ingrid Stolt-Nielsen.
– Jeg tror flere hadde ønsket å studere økonomi dersom de visste mer om hvor bredt studiet er, sier student Ingrid Stolt-Nielsen.

NHH-studentene hadde ikke kjennskap til CORE-prosjektet fra før, men Stolt-Nielsen fremhever metoden de bruker:

– Jeg synes det er positivt at prosjektet fokuserer på å gi flere kvinnelige studenter lyst til å studere økonomi, fremfor å kvotere inn kvinner ved bruk av for eksempel kjønnspoeng, sier hun.

Hanne Sofie Nygaard tar en bachelor i økonomi ved NHH.
Hanne Sofie Nygaard tar en bachelor i økonomi ved NHH.

Mål om 40 prosent kvinner

I høyskolens strategi for 2018 til 2021 står det at NHH har som mål at alle utdanningsprogrammene skal ha minst 40 prosent av hvert kjønn.

I årets opptak til bachelorstudiet var kvinneandelen 36,9 prosent, en oppgang på 2,5 prosentpoeng fra i fjor. På masterprogrammene er kvinneandelen litt høyere.

Andel en kvinner ved bachelorstudiene ved NHH i årene 2014 til 2019.
Andel en kvinner ved bachelorstudiene ved NHH i årene 2014 til 2019.

– På lang sikt mener jeg vi bør ligge på cirka 50 prosent. Vi utdanner mange av fremtidens ledere, og da er det ekstremt viktig at vi rekrutterer for mangfold. Både i Norge og verden er kvinner underrepresenterte innenfor økonomifeltet, sier prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken.

Vi utdanner mange av fremtidens ledere og da er det ekstremt viktig at vi rekrutterer for mangfold, sier prorektor for utdanning NHH, Linda Nøstbakken.
Vi utdanner mange av fremtidens ledere og da er det ekstremt viktig at vi rekrutterer for mangfold, sier prorektor for utdanning NHH, Linda Nøstbakken.

Prorektoren mener, som studentene og Wendy Carlin, at et viktig tiltak for å øke kvinneandelen, er å få fram bredden i økonomifaget og at økonomi er viktig for å forstå og løse samfunnsproblemer.

NHH har gjort flere tiltak på dette området, som aktiv bruk av kvinner i markedsføring og rekruttering.

– I tillegg ønsker vi å fremme gode kvinnelige rollemodeller, inkludert bedre kjønnsbalanse i fagstab, sier Nøstbakken.

CORE-prosjektet

CORE er et internettbasert introduksjonskurs til økonomistudenter tidlig i studieløpet.

Prosjektet bruker samfunnsaktuelle problemstillinger for å gi en innføring i økonomiske begreper og kvantitativ metode.

Har produsert The Economy, en gratis e-bok, som blir brukt av høyskoler og universiteter over hele verden.

Powered by Labrador CMS