Trikker'n får skylda for Big Bang-lekkasje

En gransking har påvist grunnen til at verdens største eksperiment måtte stanses. Helilumlekkasjen i partikkelakseleratoren LHC skyldtes en elektrisk feil.

Jubelen sto i taket ved CERN (Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning) den 10. september i år.

Måpende forskere hadde nettopp vært vitne til at  oppstarten av Large Hadron Collider (LHC) gikk bedre enn noen kunne drømme om. 

Dermed var alt klart for at verdens kraftigste partikkelakselerator kunne begynne å knekke noen av universets største gåter, som hvorfor det finnes materie, og hvordan alt ble til.

Moroa over

Men etter bare ni dagers eufori var det hele over.

En omfattende lekkasje av helium inne i den 27 kilometer lange partikkelbanen førte til at eksperimentet måtte avbrytes, og settes på vent til 2009.

Nå mener CERN at de har funnet årsaken til hendelsen.
 

"Undersøkelsen viser at feil i en elektrisk kobling mellom to superledende magneter (vist i rødt) var årsaken til at store mengder heliumgass ble blåst ut i tunnelen den 19. september. (Illustrasjon: CERN)"
"Undersøkelsen viser at feil i en elektrisk kobling mellom to superledende magneter (vist i rødt) var årsaken til at store mengder heliumgass ble blåst ut i tunnelen den 19. september. (Illustrasjon: CERN)"

Blåst ut i tunnelen

Ganske tidlig mistenkte forskerne at den ulykksalige lekkasjen måtte skyldes en elektrisk feil. Nå bekrefter granskingen at dette var tilfelle. 

Feil i en elektrisk kobling mellom to av akseleratorens magneter førte til mekanisk skade, i følge pressemeldingen fra CERN.

Dette førte igjen til at store mengder gass ble blåst ut i sektor 3 og 4 i tunnelen. 

Gassen har som oppgave å kjøle ned de superledene magnetene i LHC, og derfor gjorde lekkasjen det umulig å fortsette eksperimentet.

Sikkerhet på prøve

Nå trøster forskerne seg med at de omfattende sikkerhetssystemene som er satt i verk ved det som er kalt Big Bang-maskinen, virket som de skulle.

Derfor skal det aldri ha vært noen fare for personskader som følge av lekkasjen.

CERN opplyser også at reservedeler for å utføre nødvendige reparasjonene er tilgjengelige, slik at kjempemaskinen kan starte opp igjen til neste år.

Det skal også settes i verk tiltakt for å hindre at samme feil skal oppstå igjen. 

Lenke:

Les pressemeldingen og den detaljerte granskningsrapporten fra CERN.

Powered by Labrador CMS