I det obligatoriske pensum tar forretningsjuss mye plass, mens kvinnerett og diskrimineringsrett er valgfag. (Illustrasjonsfoto: Berit Roald, NTB scanpix)
I det obligatoriske pensum tar forretningsjuss mye plass, mens kvinnerett og diskrimineringsrett er valgfag. (Illustrasjonsfoto: Berit Roald, NTB scanpix)

Jusstudenter i Oslo lærer ikke om kvinnerett

En ny rapport viser at kjønnsperspektivet nærmest er fraværende på pensum for jusstudenter i Oslo.

Kjøp av sex, mishandling i nære relasjoner og stereotype holdninger i voldtektssaker er blant flere temaer som ikke dukker opp på pensum. Det avslører den nye rapporten «Juss og kjønn» som ble publisert før jul, skriver Klassekampen.

– I et fag som strafferett burde det være en selvfølge å integrere kjønnsperspektiver siden det er store kjønnsforskjeller når det gjelder kriminelle handlinger, sier en av de to forfatterne bak rapporten, Krine Rogg Korsvik.

Hun og medforfatter Guro Bøe Linnet avdekket også flere skjevheter på Juridisk fakultet i Oslo: 91 prosent av pensumlitteraturen er skrevet av menn, 66 prosent av de ansvarlige faglærerne på studiet er menn, og 74 prosent av forelesningene i obligatoriske fag holdes av menn.

Rapporten ble bestilt av fakultetet i 2014 for å kartlegge kjønnsbalansen blant fast vitenskapelig ansatte og integrering av kjønnsperspektiver på studiet.

– Funnene er skuffende. Vi hadde trodd at kjønnsperspektiver var mer integrert enn de er, sier dekan Dag Michaelsen og tilføyer at de tar rapporten på stort alvor.

Powered by Labrador CMS