null (Foto: Bjørn Christian Tørrisen)
null (Foto: Bjørn Christian Tørrisen)

Reindrift: Politikk forsterket klimavariasjoner

Størrelsen på reinflokkene i Nord-Skandinavia varierer i sykluser. Skyldes dette klimavariasjoner, økologi eller politikk?

En ny artikkel om reindrifta de siste 175 år konkluderer med at politiske endringer har forsterket klimaeffektene.