Når utlendingsmyndighetene i dag skal sjekke unge asylsøkeres alder, tas det røntgenbilder av hender og tenner. Men måten bildene analyseres på i dag, gjør at man kan bomme med så mye som to til tre år, hevder Oslo universitetssykehus. (Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix)
Når utlendingsmyndighetene i dag skal sjekke unge asylsøkeres alder, tas det røntgenbilder av hender og tenner. Men måten bildene analyseres på i dag, gjør at man kan bomme med så mye som to til tre år, hevder Oslo universitetssykehus. (Illustrasjonsfoto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix)

OUS: – Dagens alderstesting av asylsøkere er ikke god nok

Oslo universitetssykehus (OUS) mener dagens metoder for å fastslå asylsøkeres alder ikke er godt nok dokumentert.

Sykehuset har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gått gjennom internasjonal forskning på metodene for de omstridte alderstestene, men rettsmedisinerne på OUS har funnet få studier som de mener holder mål.

– Vi har ikke funnet ut av hvilket vitenskapelig grunnlag gjeldende praksis har vært basert på, sier Truls Simensen, avdelingsleder for rettsmedisinerne ved Oslo universitetssykehus (OUS), til NRK.

Når utlendingsmyndighetene i dag skal sjekke unge asylsøkeres alder, tas det røntgenbilder av hender og tenner. Men måten bildene analyseres på i dag, gjør at man kan bomme med så mye som to til tre år, hevder Oslo universitetssykehus. Først innen de neste tre månedene kan Rettsmedisinske fag presentere en metode de kan stå inne for.

Avdelingsleder Truls Simensen ved Rettsmedisinske fag på Oslo universitetssykehus, sier til VG at UDI selv må avgjøre hva de skal gjøre med alderstestene mens de venter på nye metoder. UDI sier de ikke har fått satt seg inn i rapporten og vil derfor foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

Aldersvurderingen er svært viktig for asylsøkeren, siden nesten alle som godtas som mindreårige, får opphold i Norge.

Powered by Labrador CMS