Han klarer den norske ordmelodien overraskende bra

Bønder og bønner – lydene i det norske språket er noe av det vanskeligste å lære for innvandrere. Men noen får det til.

Noen folk fra Den demokratiske republikken Kongo forstår det norske tonefallet veldig godt, fant språkforsker Guri Bordal Steien.

Hun er postdoktor ved Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo og har undersøkt hvordan tolv kongoleserne snakker norsk.

Full forvirring

Steien forventet at kongoleserne i likhet med mange andre innvandrere ville få problemer med å skille mellom de små nyansene nordmenn bruker i uttalen av ord.

Som når vi hører forskjellen på ordene i setningen «Været blir verre».

Det kan skape forvirring om du sier være når du mener været.

Mange språk

Språkforsker Guri Bordal Steien hadde ikke trodd at samtlige kongolesere i studien skulle klare det norske tonefallet. (Foto: UiO)
Språkforsker Guri Bordal Steien hadde ikke trodd at samtlige kongolesere i studien skulle klare det norske tonefallet. (Foto: UiO)

I Den demokratiske republikken Kongo snakker folk ulike språk, etter hvor i landet de bor og hvilken del av befolkningen de tilhører.

Steien trodde at de som hadde lingala som morsmål, ville klare det norske tonefallet bedre enn den andre språkgruppa, swahili-brukerne, fordi lingala har en melodi som ligner mer på den norske.

Men det stemte ikke.

Studerer samtaler

Deltakerne samtalte på norsk om helt vanlige ting. Lydopptakene ble transkribert og Steien analyserte tonefallet i rundt 100 ord ved hjelp av kurver.

Hun så på når personen går opp eller ned i tonefallet idet han uttaler et ord.

Funnene overrasket henne. For alle innvandrerne, som hadde bodd i Norge i omtrent ti år, mestret denne delen av det norske språket.

Hvorfor klarer kongoleserne den norske ordmelodien?

Se videoen øverst i saken, der Janvier Mbongo Nzigo fra Den demokratiske republikken Kongo uttaler de norske ordene helt riktig. Hør hva språkforskeren tror kan være årsaken til det.

Referanser:

Guri Bordal Steien og Pernille Hansen: Target-like distribution of Norwegian lexical pitch accents in spontaneous speech produced by L2 speakers. Konferansebidrag til 18th International Congress of Phonetic Scences, Glasgow, Skottland, 10.-14. august 2015.

Guri Bordal Steien: Andrespråktoner gjennom førstespråkprosodi: en studie av ordmelodier i norsk spontan tale produsert av personer med lingala og swahili som S1. Nordand – Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, nr. 2 2014.

Powered by Labrador CMS