En gang i løpet av 2018 passerer innbyggertallet i Norge 5,3 millioner. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix)
En gang i løpet av 2018 passerer innbyggertallet i Norge 5,3 millioner. (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix)

Snart 5,3 millioner innbyggere i Norge

Folkemengden i Norge er beregnet til 5 297 000 innbyggere per 31. desember. Det gir en folketilvekst på 38 500, eller 0,7 prosent i 2017. 

Published

Nettoinnvandringen er fortsatt høyere enn fødselsoverskuddet slik det har vært i noen år nå. Innvandringen sto for snaut 60 prosent av folketilveksten her i landet i fjor.

Fødselsoverskuddet kan ventes å bli rundt 16 200 i 2017, mens netto innvandring blir 22 300, får NTB opplyst fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Akershus vil få den høyeste folkeveksten med 1,6 prosent, mens Sogn og Fjordane er det eneste fylket med negativ folkevekst i år. Her faller folketallet med 0,2 prosent. For landet som hele har ikke folkeveksten vært så lav siden 2005, viser tallene fra SSB.

De sentrale kommunene Nannestad, Ullensaker, Ås og Lørenskog, alle i Akershus, vil få den sterkeste folkeveksten i 2017.