Vann smitter også i Norge

Vann er en viktig kilde for smittsomme sykdommer, også i Norge. – Vi må fortsatt jobbe for at drikkevannet skal holde høy kvalitet, sier Karin Nygård.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Sykdommer som spres via vann har fått større oppmerksomhet. Utbrudd av legionellasmitte i blant annet Stavanger og Sarpsborg har tatt livet av flere mennesker.

I 2004 var drikkevannet i Bergen smittet av parasitten Giardia, og den samme parasitten ble funnet i drikkevannet i Oslo i fjor høst, men uten at den forårsaket utbrudd.

Nylig ble renseanlegget på Borregaard i Sarpsborg identifisert som mulig smittekilde for sommerens utbrudd av legionellasmitte i området.

Tar med hjem

– Det dukker av og til opp smittestoffer vi ikke har hatt i Norge tidligere, sier Nygård.

Hun jobber til daglig som seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, og disputerte nylig med avhandlingen “Water and infection - epidemological studies of epidemic and endemic waterborne disease”, ved Universitetet i Oslo.

Nygård viser til at folk kan ta med seg parasitter hjem etter utenlandsreiser. Disse kan være motstandsdyktige mot vannbehandlingen som brukes ved det aktuelle vannverket.

Viktig å etterforske

– Vannbehandling og renseanlegg i Norge har tradisjonelt ikke vært bygget for å takle for eksempel encellede parasitter som Giardia, og dermed kan disse parasittene havne i drikkevannet vårt, sier Nygård.

– Generelt er drikkevannet godt i Norge, men likevel får vi innimellom utbrudd av sykdommer. Det er viktig at vi etterforsker disse utbruddene for å lære om årsakene slik at vi kan forhindre flere utbrudd, sier hun.

De siste årene har det årlig vært registrert mellom to og ti utbrudd av antatt vannbåren smitte i Norge. Ofte er det små grupper mennesker som blir syke, men noen ganger blir flere tusen syke, som etter utbruddet med Giardia i Bergen i 2004.

Små forsyninger

– De fleste utbruddene av smitte via drikkevann kommer fra små og private vannforsyninger hvor det er manglende eller dårlig vannbehandling.

- De store vannverkene har på plass gode barrierer, beskyttelse av vannkildene, og vannbehandlingsmetoder som skal stoppe smitte, sier Nygård.

Stadig flere vannverk installerer også utstyr som skal drepe parasitter som Giardia før vannet havner i kranen hjemme hos folk.

Kjøletårn og grønnsaker

Men det er ikke bare drikkevann som kan spre smitte. Vann kan også overføre smitte til oss mennesker via andre veier. I forbindelse med legionellasmitte er blant annet kjøletårn identifisert som smittekilde.

– Vi har også hatt salmonellautbrudd forårsaket av importerte grønnsaker. Årsaken til smitten har da vært dårlig vanningsvann som har ført til at grønnsakene har blitt forurenset med salmonella og at folk er blitt syke.

- Det er et økende internasjonalt samarbeid for å etterforske og begrense slike tilfeller, forteller Nygård.

- Viktig å ikke bli for avslappet

Hun sier det er vanskelig å vite om det reelt sett er flere slike utbrudd, eller om det rett og slett oppdages flere på grunn av bedre overvåkning.

– De fleste tilfellene av smitte registreres nok ikke. Folk får dårlig mage eller omgangssyke og går ikke til lege. Det vi fanger opp er de som blir så syke at de trenger legehjelp, sier Nygård.

– Det er viktig at man ikke blir for avslappet i forhold til å sikre kvaliteten på drikkevannet.

- Vi må være årvåkne og følge med på både antallet enkelttilfeller av sykdom og sykdomsutbrudd av både større og mindre omfang. Dette er noe som må jobbes med kontinuerlig for å opprettholde god nok kvalitet på drikkevannet, sier hun.

Lenke:

Om doktorgraden: “Water and infection. Epidemiological studies of epidemic and endemic waterborne disease”

Powered by Labrador CMS