Figurene finnes langs gamle stier i Sihuas-dalen i Peru. (Bilde: Bikoulis et al./Antiquity Oktober 2018)
Figurene finnes langs gamle stier i Sihuas-dalen i Peru. (Bilde: Bikoulis et al./Antiquity Oktober 2018)

Hvorfor har noen tegnet disse figurene på slettene i Peru?

Såkalte geoglyfer lå sannsynligvis langs stier som gikk mellom bosetninger og handelssteder.

Publisert

Figurene ligger i Sihuas-dalen i Peru i Sør-Amerika. Det er umulig å si hvor gamle de er, siden dateringer av slike figurer er svært vanskelig. De er laget ved at noen har flyttet på stein og sand, slik at det lysere laget under kommer til syne.

Basert på analyser av stedet, stammer figurene mest sannsynlig fra tiden før det kom europeere til kontinentet. Forskerne kaller slike figurer for geoglyfer – figurer laget i landskapet.

De aller mest berømte kalles Nazca-linjene, som ligger noen hundre kilometer unna figurene du ser på bilde ti toppen av denne saken. Nazca-linjene er enorme, og viser over 70 figurer, som kolibrier og aper.

Det er flere store og små geoglyfer i Sihuas-dalen også, men de er mer abstrakte. De består stort sett av sirkler eller mønstre.

En forskergruppe har nå publisert en analyse av disse geoglyfene i tidsskriftet Antiquity, og ser dem i sammenheng med de urgamle stiene som går på kryss og tvers i denne dalen.

De har kartlagt både figurene og stiene ved hjelp av dronefoto og satellittbilder.

Disse figurene er i området som er markert på kartet under.

Gamle stier

Stier er også vanskelige å datere, siden de gjerne blir brukt av mange forskjellige folk på forskjellige måter opp gjennom århundrene. Men forskerne mener at en del stier i dalen mest sannsynlig stammer fra tiden før europeerne kom.

Langs noen av disse stiene finner arkeologer massevis av potteskår som stammer fra vinhandel i årene etter at landene ble kolonisert på 1500-tallet.

Sporene av disse stiene visker noen steder ut eldre stier. Disse stiene kan også settes i sammenheng med eldre bosetninger.

Forskerne har laget en oversikt over de antatte, gamle stiene og disse geoglyfene, og forskerne mener geoglyfenes plassering er tett på de gamle stiene.

Dette bildet viser tydelig stier fra forskjellige tidsperioder. C-stien er et muldyrspor fra kolonitiden som går over den eldre A-stien. En rund geoglyf sees til høyre i bildet. (Bilde: Bikoulis et al./Antiquity Oktober 2018)
Dette bildet viser tydelig stier fra forskjellige tidsperioder. C-stien er et muldyrspor fra kolonitiden som går over den eldre A-stien. En rund geoglyf sees til høyre i bildet. (Bilde: Bikoulis et al./Antiquity Oktober 2018)

Beskyttelse?

Forskerne finner flest figurer der stiene går inn og ut av dalen. Sannsynligvis hadde disse figurene mange forskjellige funksjoner, både praktiske og religiøse, mener forskerne.

De kunne markere et spesielt område, men de ble også tegnet for å påkalle ånder, tror forskerne. Siden plasseringene av geoglyfene henger så tett sammen med stiene, mener forskerne at de kanskje ble skapt av reisende på disse stiene.

Dette er et område hvor det ikke har bodd så mye folk, og de reisende følte kanskje behovet for å framkalle litt kosmisk hjelp på veien, som forskerne kaller det.

Dessverre kan hverken forskerne eller noen andre si noe om de reisende faktisk fikk noe hjelp på veien, men figurene deres har i alle fall overlevd i flere hundre år.

Referanse:

Bikoulis mfl: Ancient pathways and geoglyphs in the Sihuas Valley of southern Peru. Antiquity, 2018. DOI: 10.15184/aqy.2018.197. Sammendrag