Hvorfor får vi astma og allergi?

Grunnlaget for at noen utvikler astma og allergi kan legges tidlig i livet. En ny studie skal undersøke betydningen av ulike stoffer vi utsettes for gjennom kosthold og miljø både i fosterlivet og de første leveårene.

- For noen barn som får astma og allergi, kan det være endringer i for eksempel immunforsvaret deres som oppstår allerede før de blir født, forklarer Wenche Nystad, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Hun leder det nystartede prosjektet som har fått støtte fra Forskningsrådets program for Humane biobanker og helsedata. Målet er å få mer kunnskap om hvordan kosthold og miljøfaktorer kan øke risikoen for astma og allergi gjennom å påvirke aktiviteten til genene våre.

Forskerne skal blant annet undersøke nivåene av omega-3, vitamin A, D og E og kotinin i både mors blod under graviditeten og hos barn. Kotinin er et stoff som dannes når nikotin brytes ned i kroppen.

Powered by Labrador CMS