– «Undervisning uten klare svar» er vårt motto. Elevene skal få gruble og erfare at det finnes dilemmaer. Hvor går for eksempel grensene mellom ytringsfrihet og retten til ikke å bli diskriminert, spør Solveig Moldrheim.  (Foto: Runo Isaksen, SIU)
– «Undervisning uten klare svar» er vårt motto. Elevene skal få gruble og erfare at det finnes dilemmaer. Hvor går for eksempel grensene mellom ytringsfrihet og retten til ikke å bli diskriminert, spør Solveig Moldrheim. (Foto: Runo Isaksen, SIU)

Hvordan håndtere slike kontroversielle temaer i klasserommet?

Dette er blant temaene på årets Internasjonaliseringskonferanse for grunnopplæringen, som blir arrangert i Bergen 8.–9. november.

Blant innlederne på IKG16 er Solveig Moldrheim, undervisningsleder i Raftostiftelsen. Hun har i en årrekke tilbudt undervisning om demokrati og menneskerettigheter for skoleklasser, samt kurs for lærere.

– Ikke unngå kontroversielle temaer. For det er akkurat når vi står midt oppi dilemmaer og diskusjoner at vi føler demokratiet, og utvikler oss. Ta rettsakene etter Utøya-terrorismen. Mange kjenner sinne, samtidig som vi klarer å tenke: Dette er et demokrati, han får en real rettssak.

– Den demokratiske ryggraden må vi jobbe med kontinuerlig. Slutter diskusjonene, faller vi lett ned i udemokratisk tenkning, sier Moldrheim.

Powered by Labrador CMS