Skal internett beholde sin posisjon som et globalt nettverk, må de mangfoldige aktørene bli enige om felles spilleregler. (Foto: Colourbox)
Skal internett beholde sin posisjon som et globalt nettverk, må de mangfoldige aktørene bli enige om felles spilleregler. (Foto: Colourbox)

Hvem styrer internett?

Internett styres av brukere, teknologer, politikere, investorer, jurister og flere andre. Men har de like mye å si når noen er sterkere enn andre?

Den teknologi-relaterte reguleringen skjer gjennom organisasjonen ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). ICANN er et non-profit selskap, med base i USA, og har det globale ansvaret for tildeling av IP (Internet Protocol)-adresser, registrering og koordinering av domenenavn, samt akkreditering av nasjonale registrar-selskaper. Gjennom sin koordinerende funksjon, og spredningen og utviklingen av internett, har ICANN en nøkkelrolle internasjonalt.

Etter mer enn ti år med et domenemarked med svært stabile rammer, og der antallet aktører og toppdomener ble holdt tilnærmet konstant, valgte ICANN  i 2012 å endre på dette. De åpnet for at alle som ønsket det kunne registrere toppdomener, forutsatt at de oppfylte de økonomiske og tekniske kravene. Målet med denne liberaliseringen av markedet var å gi kundene større valgmuligheter og å bidra til økt konkurranse og innovasjon.

– Den rettslige utfordringen ved regulering av domenenavn er at aktørene beveger seg mellom privatrettslige, offentligrettslige og folkerettslige normer - sier professor Lee Bygrave.    

Professor Lee Bygrave leder forskningsprosjektet SIGNAL ved Juridisk fakultet, Institutt for privatrett. Prosjektet tar sikte på å undersøke blant annet innflytelse av internasjonale selskaper og organisasjoner på utviklingen av internett.

Powered by Labrador CMS