Hva skal vi hete? spør HiL og HiHm

Rektorene og styrelederne ved høgskolene i Hedmark og Lillehammer vil ha hjelp til å finne navn på en eventuell fusjonert høgskole. De inviterer derfor alle til navnekonkurransen «Hva skal vi hete?».

En jury vil få oppgaven å vurdere de innkomne forslagene og velge det beste. Institusjonenes styrer vil fatte endelig vedtak 28. september 2016.

Send inn ditt forslag (Questback) innen 31. august 2016