Hva lider hypokondere (ikke) av?

Hypokondere lider av hypokondri. I tillegg forestiller de seg gjerne at de lider av andre sykdommer.

Det er vanskelig å sette opp noen topp fem-liste over de vanligste hypokonderklagene. Likevel er det enkelte trender for hva hypokondere er opptatt av.

De fleste hypokondere er redde for helt vanlige, alvorlige sykdommer. Særlig er de redde kreft i alle mulige varianter, hjertesykdom, hjerneblødning eller HIV og AIDS. Andre sykdommer som skremmer er kroniske og invalidiserende sykdommer som multippel sklerose. Noen hypokondere er redde for å utvikle alvorlige psykiske lidelser.

Ikke alternative

Stikk i mot hva man kanskje skulle tro er hypokondere sjelden opptatt av mer, la oss kalle dem “alternative”, sykdomsvarianter. Dette gjelder omstridte diagnoser som candidasyndrom, elektisitetsoverfølsomhet, kvikksølvforgiftning etter amalgambehandling eller lignende. Uventet kan det også være å få høre at hypokondere sjelden er overdrevent opptatt av urenheter i drikkevannet, E-stoffer og denslags.

Selv om hypokondri i blant avfeies som en søken etter oppmerksomhet, er det lite som tyder på at dette stemmer. For oppmerksomheten man får er ofte negativ, og legebesøk og medisinske undersøkelser kan være både ubehagelige og dyre.

Derfor er det mest saklig å anta at hypokondere virkelig tror på at de er syke.

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS