Kan kortisin i ulla si noe om stressnivået til sauen? (Foto: Anita Land)
Kan kortisin i ulla si noe om stressnivået til sauen? (Foto: Anita Land)

Kan ull og fjær avsløre stressede husdyr?

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) har i samarbeid med Veterinærinstituttet og NIBIO gjennomført et forprosjekt for å undersøke om måling av stresshormoner i ull fra sau og fjær fra kylling kan være en egna indikator for å måle kronisk stress. Måling i hår og fjør vil være en mer skånsom metode enn andre metoder, som krever større inngrep.

Resultatene fra forsøkene viste store forskjeller på kortisonnivå i ull seks uker etter beiteslipp hos lam som fikk infeksjonssjukdommen sjodogg og lam som ikke ble sjuke.

Forskerne undersøkte også innholdet av kortikosteron, et annet stresshormon som er vanlig å finne hos fugl, i tre forskjellige fjørfebesetninger. Det var betydelige forskjeller i kortisonnivå i fjør fra de ulike besetningene, men forskerne greide ikke å finne forklaringen på dette.

Det må gjennomføres flere undersøkelser både for ulike arter og med et større antall dyr for å se om metoden kan utvikles videre og utnyttes i praktisk husdyrhold, påpeker forskerne bak prosjektet. 

Powered by Labrador CMS