Dagens ESS: Krangel om husarbeid

Er det mye krangling om hvordan husarbeidet skal fordeles hjemme hos deg? Da er du nok neppe gift med en greker eller portugiser. De krangler sjeldnest i Europa.

Publisert

Dagens ESS

forskning.no har plukket ut en rekke resultater fra den såkalte ESS-undersøkelsen, som vi vil presentere i ukene fremover.

European Social Survey (ESS) er en stor europeisk undersøkelse der 40 000 mennesker i 20 land har svart på hele 150 spørsmål.

Spørsmålene er innenfor mediebruk, politikk, livskvalitet, diskriminering, religion og identitet, helse- og helsetjenester, økonomisk moral, familie og arbeid.

Dataene i undersøkelsen er tilrettelagt av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Data ligger fritt tilgjengelig på http://ess.nsd.uib.no.

Resultater fra 17 av de 20 landene er nå klare.
 

I den greske befolkning svarer nemlig så mange som 76,6 prosent at de aldri krangler om hvordan husarbeidet skal deles. Selv Portugal med sine 68,7 prosent og Spania med sine 62,4 prosent er imponerende.

Om dette innebærer det enkle regnestykket at “ingen krangling” = “kvinnene gjør alt”, skal vi komme tilbake til litt nedenfor.

Kranglete nordmenn?

I Norge er det kun 33,4 prosent som aldri krangler om husarbeidet, og hadde det ikke vært for diskusjonslystne finner (kun 24,4 krangler aldri), så hadde vi tronet på krangletoppen i Europa.

Vår nærmeste nabo Sverige (38,6) kommer også høyt opp, mens stemningen er noe mildere i Danmark (42,8).

Kulturelle forskjeller

Det skal selvsagt påpekes at kjønnsrollemønster og kultur spiller en vesentlig rolle i denne spesielle statistikken som er hentet fra European Social Survey (ESS).

Vi har vært inne på det faktum at så lenge husarbeidet er kulturelt plassert hos det ene kjønn, vil kranglingen nødvendigvis være fraværende.

Det er imidlertid andre “kulturelle feilkilder”; nemlig hvordan folk velger å svare på spørreskjemaet. Det noen betrakter som “mindre enn én gang i måneden” kan av andre betraktes som “aldri”.

“Reviderte” tall

Om vi slår sammen disse to kategoriene i tabellen nedenfor og kaller det for “krangler omtrent aldri”, vil tallene jevne seg noe ut - selv om tendensen fortsatt er ganske klar.

Grekerne kommer fortsatt “best” ut med hele 88 prosent som nesten aldri krangler. Det er et stykke ned til Norges 60,1 prosent, mens finnene fortsatt må få stempelet som Europas kranglefanter, fordi det bare er 50,9 prosent som nesten aldri krangler.

Om vi flytter fokus til versting-enden av tabellen, ser vi at 7,1 prosent av spanjolene krangler om husarbeidet hver eneste dag, mens østerrikerne ikke er langt etter med sine 5,9 prosent.

Uten at vi skal komme med for bombastiske råd i valg av ektefelle av den grunn…

Sjekk resultatene selv

Nedenfor finner du tabellen som viser diskusjon om husarbeid fordelt på 17 europeiske land.

Du kan også laste ned og analysere dataene selv hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, selv om dette krever en smule metodisk innsikt.