Barack Obama er venstrehendt, men absolutt ikke noe vinterbarn. Han er derimot født i august. Her signerer han et dokument i sitt ovale kontor, i mars 2009. (Foto: White House/ Pete Souza/ Wikimedia Commons)
Barack Obama er venstrehendt, men absolutt ikke noe vinterbarn. Han er derimot født i august. Her signerer han et dokument i sitt ovale kontor, i mars 2009. (Foto: White House/ Pete Souza/ Wikimedia Commons)

Venstrehendte er oftere vinterbarn

Det blir født litt flere venstrehendte guttebarn i november, desember og januar, enn resten av året. Det kan gi støtte til en kontroversiell hypotese om keivhendthet.

Det er ikke store forskjeller å snakke om, innrømmer Ulrich Tran og de andre forskerne bak en ny undersøkelse av nesten 13 000 tyskere og østerrikere.

Det viste seg at alt i alt 8,8 prosent av mennene i gruppa var venstrehendte. Men da forskerne fordypet seg i fødselstidspunktet til disse karene, dukket det opp små uregelmessigheter:

Mens 8,2 prosent av guttebarna som ble født i månedene februar til oktober var keivhendte, var 10,5 prosent av november-, desember- og januarguttene det samme.

Det var altså en ørliten, men likevel gyldig forskjell som viser at litt flere venstrehendte fødes midtvinters enn ellers på året.

Men hva så?

Viktig hormon

Resultatene hadde nok ikke vært særlig interessante om det ikke var for den litt støvete ideen til Norman Geschwind og Albert Galaburda.

På 1980-tallet foreslo nemlig disse amerikanske nevrologene at det mannlige kjønnshormonet testosteron spiller en rolle for hvilken hånd som leder, står det i en pressemelding fra Universitetet i Wien, hvor den nye forskningen er utført.

Det kan jo også forklare hvorfor det er litt flere gutter enn jenter som er venstrehendte. Dessuten kan det knytte keivhendthet til lys.

Lys gir testosteron

Hypotesen går som følger: Mye testosteron i livmora sakker modningen av den venstre hjernehalvdelen i fosteret. Og det er nettopp denne hjernehalvdelen som er dominant hos høyrehendte.

Mengden testosteron i livmora er bestemt av flere faktorer, som egen hormonproduksjon i guttefosteret. Men også miljøet kan påvirke.

Mye dagslys kan for eksempel øke nivåene av testosteron, skriver forskerne. De ser for seg at sommerlyset påvirker hormonmiljøet i magen tidlig i svangerskapet. Når guttungene er ferdige til fødsel på vinteren, kommer de altså med en økt sjanse for å være venstrehendt.

Hvorvidt det lille overskuddet av keivhendte blant vinterbarna i studien virkelig er et resultat av en slik mekanisme, er imidlertid en smule usikkert. Konklusjonen blir derfor ikke overraskende:

Her trengs det mer forskning!

Referanse:

U. S. Trana, S. Stieger, M. Voracek, Latent variable analysis indicates that seasonal anisotropy accounts for the higher prevalence of left-handedness in men, Cortex, vol 57, august 2014, s 188–197.

Powered by Labrador CMS