null (Foto: HiL)
null (Foto: HiL)

Høgskolen i Lillehammer snakker videre med Hedmark

Styret ber om at det til styremøte 28. september 2016 legges frem et forslag til avtale (fusjonsplattform) mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark. Avtalen skal gi det nødvendige grunnlag for gjennomføringen av en eventuell fusjon mellom partene.

Forhandlingene om utformingen av fusjonsplattformen skal gjennomføres av styrelederne og rektorene ved de to institusjonene.

Rektor skal sørge for god informasjon og involvering av medarbeidere og studenter i prosessen frem til styremøtet 28. september. Partene oppnevner i fellesskap et sekretariat som kan bistå i utformingen av avtalen.

Powered by Labrador CMS