Denne artikkelen er produsert og finansiert av Høgskolen i Innlandet - les mer.

Virtuell virkelighet, forkortet til VR, er en illusjon, som ved hjelp av ulike typer informasjonsteknologi, gir brukeren en opplevelse av å befinne seg på et annet, oppdiktet eller virkelig sted. (Foto: HINN)
Virtuell virkelighet, forkortet til VR, er en illusjon, som ved hjelp av ulike typer informasjonsteknologi, gir brukeren en opplevelse av å befinne seg på et annet, oppdiktet eller virkelig sted. (Foto: HINN)

Færre kamerabevegelser kan redusere cyber sickness

Naturopplevelser erfart gjennom bruk av VR-briller har tidligere ofte resultert i såkalt cyber sickness. Ny forskning viser at det å minimere kamerabevegelser når man lager VR-videoer reduserer symptomene.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Giovanna Calogiuri, har i flere år forsket på såkalt grønn trening – nærmere bestemt fysisk aktivitet i naturen. Dette kan du lese mer om i denne saken på forskning.no.

Sammen med kollega Sigbjørn Litleskare har hun nylig gjennomført en studie om hvilken innflytelse bedre kamerastabilitet og mindre kamerabevegelser på videoer laget til VR-briller har på såkalt cyber sickness.

Cyber sickness er en parallell til det å bli bilsyk. Grunnen til at du blir uvel er at bevegelsene som øynene ser og de bevegelsene kroppen oppfatter, ikke er de samme.

Resultatene har de publisert i en artikkel i tidsskriftet Frontiers in Psychology.

– Cyber sickness kjennetegnes av svimmelhet, kvalme, svetting og lignende symptomer og kan oppstå ved bruk av VR. Det har vært ukjent hva som kjennetegner VR-opplevelser som fører til høye nivåer av cybersyke, men i vår studie kom vi fram til at det å minimere kamerabevegelser når man lager VR-videoer reduserer symptomene på cyber sickness, forteller Litleskare.

50 forsøkspersoner deltok

Studien var en del av et langsiktig prosjekt som tar sikte på å utvikle VR-videoer som kan bidra til å gjenopprette eller forsterke menneskers forhold til naturen.

50 personer var med i studien, og de ble delt inn i to grupper.

Med VR-briller på så hver gruppe en 360 graders video på 10 minutter som fremstilte en spasertur. Forskjellen på de to videoene var kort fortalt bevegelsene og stabiliteten på kameraet.

Giovanna Calogiuri forsker på såkalt grønn trening. (Foto: HINN)
Giovanna Calogiuri forsker på såkalt grønn trening. (Foto: HINN)

Tilfeller og spor av cyber sickness ble kartlagt både før og etter.

– Gruppen som fikk se videoen med mest stabile kamerabevegelser, opplevde mindre symptomer på cyber sickness sammenlignet med gruppen som fikk se en mindre stabil versjon av videoen. Førstnevnte gruppe rapporterte heller ingen endring av emosjoner i etterkant. Gruppen som fikk se den mer ustabile versjonen, rapporterte om en mer negativ endring, forteller Litleskare.

Negativt med VR

Tidligere har Calogiuri, Litleskare og deres kolleger gjennomført en annen studie på 26 forsøkspersoner. Disse gikk først en reell tur ved høgskolen, før de senere fikk på seg VR-briller og kunne se en 360 graders video av den samme spaserturen. De fikk se opptaket både sittende og gående på tredemølle samtidig som de så filmen.

Sigbjørn Litleskare har sammen Calogiuri sett på hvordan unngå cyber sickness ved bruk av VR-briller. (Foto: HINN)
Sigbjørn Litleskare har sammen Calogiuri sett på hvordan unngå cyber sickness ved bruk av VR-briller. (Foto: HINN)

Mange av forsøkspersonene her opplevde symptomer på cyber sickness. En av forklaringene var at deltakernes bevegelser og bevegelsene i filmen ikke stemte overens. Les mer om denne studien i en tidligere sak på forskning.no.

Bedre VR-teknologi har nå redusert muligheten for å få slike symptomer ved bruk av VR-briller.

– Stabile videoer gir en bedre og mer positiv VR-opplevelse enn hva tidligere studier har vist, forteller Calogiuri.

Virtuell virkelighet (VR)

Virtuell virkelighet er en illusjon, vanligvis generert ved hjelp av ulike typer informasjonsteknologi, som gir brukeren en opplevelse av å befinne seg på et annet, oppdiktet eller virkelig sted.

Illusjonen behøver ikke å være komplett, men den må være tilstrekkelig naturtro til at brukeren kan leve seg inn i den ved hjelp av naturlige sanser og ferdigheter.

Begrepet blir ofte forkortet til VR.

Kilde: Store norske leksikon

– Vil neppe kunne erstatte naturen

Færre kamerabevegelser og bedre kvalitet på videoer som vises på VR-briller kan altså føre til en mer positiv naturopplevelse for den enkelte brukeren. Men teknologien er ennå ikke kommet så langt at forskerne kan si at VR gir like gode effekter som den ekte naturen kan gi.

– VR kan potensielt gi naturopplevelser til flere ved å motivere folk til å bruke naturen, samt øke følelsen av tilhørighet til naturen. VR kan også være et alternativ for de som har utfordringer med å oppsøke ekte natur, forteller Litleskare.

Men trolig vil vi aldri komme dit at VR blir et fullgodt alternativ som kan erstatte naturen. Blant annet gir ikke en opplevd naturopplevelse med VR-briller deg muligheten til å stoppe der du selv ønsker eller ta inn ulike sanseinntrykk som for eksempel lukter, vind eller nedbør. Du har naturlig nok heller ikke mulighet til å ta og føle på naturen på samme måte som om du faktisk går der selv.

– VR har noen begrensninger som den virkelige naturen ikke har. Men det blir et stadig bedre alternativ, mener Calogiuri.

Referanse:

Sigbjørn Litleskare og Giovanna Calogiuri: Camera stabilization in 360˚ videos and its impact on cyber sickness, environmental perceptions and psychophysiological responses to a simulated nature walk. A single-blinded randomized trial. Frontiers in Psychology , 2019. Doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02436

Powered by Labrador CMS