Ny metode kan holde lenger liv i en lever som skal transplanteres, fra dagens tolv timer til over et og et halvt døgn. (Foto: Shutterstock)
Ny metode kan holde lenger liv i en lever som skal transplanteres, fra dagens tolv timer til over et og et halvt døgn. (Foto: Shutterstock)

Superkjøling av organer kan øke antall transplantasjoner

Ny metode for nedkjøling kan forlenge holdbarheten av organer som skal transplanteres. - En spennende studie som kan gi håp om at vi på sikt kan hjelpe flere som trenger nytt organ, sier ekspert.

Det er mangel på organer som er tilgjengelig for transplantasjon. Om lag 14 000 mennesker venter på ny lever bare i USA.

Et stort problem er at organer som blir tilgjengelig fra noen som har mistet livet, bare tåler noen få timers oppbevaring utenfor kroppen ved 4 grader Celcius. Det blir ofte en kamp mot klokken å rekke å transplantere det.

Men nå har forskere i Boston utviklet en metode hvor de kjøler ned en lever til under frysepunktet, uten at den skades, skriver New Scientist.

Resultatene er omtalt i en artikkel i tidsskriftet Nature Biotechnology.

Kjemikalier hindrer iskrystaller

Med dagens praksis er holdbarhetstiden vanligvis 12 timer for en lever utenfor kroppen. Det setter en grense for hvor langt den kan transporteres.

Reinier de Vries og hans forskergruppe ved Harvard Medical School har utviklet en ny kjølemetode. De kjøler ned leveren til minus 4 grader Celsius, uten at den fryser.

Organet legges i en oppbevaringsbag som tømmes for luft. Så kobles en maskin til som forsyner organet med kjemikalier som senker frysepunktet. Dette hindrer iskrystaller fra å forme seg i områder der luft møter væske.

Med den nye metoden har de lyktes med å holde liv i en lever i opptil halvannet døgn.

- Dette kan ha mye å si for spesielt de sykeste mottakerne, sier avdelingsleder Pål-Dag Line ved transplantasjonmedisin ved Oslo universitetssykehus til forskning.no.

Testet ut på menneske-organer

Metoden er testet ut på tre levere fra mennesker. Disse var tilgjengelig for transplantasjon, men var ikke i god nok tilstand til å bli brukt.

- Studien gir håp om at vi på sikt kan transplantere flere organer, sier professor og avdelingsleder Pål-Dag Line ved avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS. (Foto: privat)
- Studien gir håp om at vi på sikt kan transplantere flere organer, sier professor og avdelingsleder Pål-Dag Line ved avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS. (Foto: privat)

Alle tre organene så ut til å komme seg godt etter at de først var blitt oppbevart under null grader. De ble så varmet opp og fylt med blod som hadde kroppstemperatur. De begynte å produsere galle, som en lever skal.

Siden organene ikke fryses, kan de ikke bli nedkjølt på denne måten i all evighet. Men forskerne vil prøve å utvide oppbevaringstiden til over et og et halvt døgn.

De Vries mener samme metode også kan brukes på hjerter og nyrer. Men for lunger blir denne metoden vanskeligere å bruke, siden de er fylt med luft.

- Jo større volum organet har, desto vanskeligere er det. En menneskelever er det største kompakte organet, sier de Vries til New Scientist.

Å optimalisere tidspunkt viktig

Oslo universitetssykehus (OUS) avdeling Rikshospitalet er det eneste sykehuset i Norge som transplanterer organer.

Professor og avdelingsleder Pål-Dag Line ved transplantasjonsavdelingen ved OUS synes studien er spennende med tanke på fremtiden.

- Bedre oppbevaring av organer for å bedre holdbarheten vil gi flere fordeler. Det kan gjøre at vi kan transplantere organer over lengre distanser og optimalisere tidspunktet for innsetting, sier Line til forskning.no.

Nå er holdbarheten på organer mer begrenset enn det som er beskrevet her, ifølge ham. Derfor varierer det hvor mye det haster når organer blir tilgjengelig for donasjon.

- Når et organ blir ledig, reiser vi med fly for å hente det på hvilket som helst av Norges 26 godkjente donorsykehus, sier han.

Det kan være mye å vinne rent medisinsk på å foreta operasjonen på et optimalt tidspunkt på dagen, spesielt hos de aller sykeste mottakerne, sier Line.

Idag foregår omlag 70-80 prosent av alle transplantasjoner med organer fra avdød giver på kveld og natt.

Kan finne mer optimale organer

Forlenget holdbarhet på organer vil også gi legene bedre tid til å vurdere kvaliteten på organet.

- Ikke alle organer har god nok kvalitet til at vi kan bruke dem. Nå må vi ta vurderingen raskt på om leveren er egnet. Dermed må listen legges høyt for hvilke organer vi aksepterer, for å unngå organsvikt hos den transplanterte pasienten etter operasjonen, forklarer avdelingslederen.

Om holdbarheten blir forlenget som skissert i denne studien, kan legene bruke den ekstra tiden de får til å teste bedre hvor godt organet fungerer, i en såkalt perfusjonsmaskin.

- Dette vil sannsynligvis føre til at vi kan bruke flere organer, sier Pål-Dag Line.

Noen levere som skal transplanteres blir allerede oppbevart i en lignende maskin som forsyner dem med blod i kroppstemperatur. Men dette fungerer bare i opp til 24 timer.

For tidlig å si hvordan de vil fungere

Forskere har klart å oppbevare levere av rotter på samme måte ned mot minus 6 grader. Men på grunn av størrelsen på menneskelevere, er de mer utsatt for å fryse.

Om forskere får en mer langvarig oppbevaring av organer til å fungere, vil det gi klare transportmessige fordeler. Det vil øke sjansen for å få organer fra et sykehus til et annet som transplanterer.

- Men det er ennå for tidlig å si hvordan en lever som blir oppbevart under det normale frysepunktet, vil fungere etter en transplantasjon, sier Andy Self til New Scientist. Han jobber i OrganOx som lager utstyr for oppbevaring av transplantasjonsorganer.

Kilde:

R. de Vries mf: Supercooling extends preservation time of human livers. Sammendrag. Nature Biotechnology, 9. september 2019. DOI: 10.1038/s41587-019-0223-y

Powered by Labrador CMS