Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

En ny studie viser ingen sammenheng mellom hjertefeil hos barnet og at dette skal kunne skyldes manglende inntak av folsyre.
En ny studie viser ingen sammenheng mellom hjertefeil hos barnet og at dette skal kunne skyldes manglende inntak av folsyre.

At gravide tar folsyre forhindrer ikke hjertefeil hos fosteret

En ny studie viser at det ikke er noe sammenheng mellom inntak av folsyre under graviditeten og risiko for hjertefeil hos fosteret. Dette går imot tidligere antagelser.

Kvinner blir anbefalt å ta folsyre før og underveis i svangerskapet. Hovedårsaken er at det forhindrer utviklingen av ryggmargsbrokk hos fosteret. Folsyre er en syntetisk form for folat, et B-vitamin, til bruk som kosttilskudd.

Til nå har man også trodd at folsyre kan bidra til å minske risikoen for utviklingen av misdannelser av barnets hjerte, som er den vanligste typen av medfødte misdannelser.

Alvorlige hjertefeil påvises hos en til en og halv prosent av nyfødte.

–Disse tilstandene er en stor belastning både for pasientene, de pårørende og helsevesenet, sier professor Nina Øyen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB, og legger til at årsaken til at misdannelsene i det store og hele er ukjent.

– Det har vært fremholdt at tilskudd av folsyre tidlig i svangerskapet kan hindre utviklingen av alvorlige hjertefeil. Dette blant annet fordi de har sett en nedgang i forekomsten av denne typen misdannelser i land hvor man har begynt med folsyreberikning av matvarer, forteller Øyen.

I alt 70 land beriker matvarene sine med folsyre. Kun to, Moldova og Kosovo, i Europa. Funn til Øyen og forskningsgruppen viser at denne nedgangen i hjertefeil i disse landene må skyldes andre faktorer.

Ingen grunnlag for berikning mat

Undersøkelsen har blitt gjort i samarbeid med danske forskere. De har brukt data fra den norske Foreldre og barn-undersøkelsen og den tilsvarende danske Bedre Sundhed for mor og barn.

Til sammen har de informasjon om folsyre-inntak hos over 200 000 gravide kvinner i de to landene. I 2200 av svangerskapene ble barna født med en hjertefeil.

– Vi har sett på om mor har startet med folsyre før svangerskapet, akkurat rundt befruktning eller startet et stykke inn i svangerskapet. Risikoen for hjertefeil var upåvirket av inntaket, sier Øyen.

Ifølge professoren har det også i Norge vært et tema om man skal begynne å tilsette folsyre i matvarer:

–Funnene våre viser at det ikke er noe grunnlag for å berike matvarer med folsyre i Norge i den hensikt å redusere antall misdannelser, da effekten sannsynligvis er minimal, sier professoren.

– Trenger ikke å ha skyldfølelse

Det har blitt vurdert om folsyreinntak kan knyttes til økt risiko for kreft hos mor og barn i to tidligere studier, som Nina Øyen også har tatt del i. Begge studiene har tilbakevist denne sammenhengen. Den ene studien om mulig sammenheng med kreft er publisert som vitenskapelig artikkel i British Journal of Canser i 2016 og den andre i tidsskriftet Cancer Epidemiology i 2015.

Dermed er det ikke så mange kjente bivirkninger med folsyreinntak.

–Hvordan folsyre oppfører seg i kroppen vår kan imidlertid bidra til å maskere en vitamin B12-mangel, sier professoren.

Det viktigste resultatet av funnet er imidlertid kanskje at det innebærer at foreldre med barn som er født med hjertefeil ikke trenger å ha skyldfølelse.

– Mange blir uplanlagt gravide, og får dermed ikke tatt folsyre de første ukene i svangerskapet. Nå trenger de ikke å være redd for at hjertefeil hos barnet skyldes manglende folsyreinntak, sier Øyen.

Følg rådene fra helsemyndighetene

Denne studien har fokusert på folsyre og mulig risiko for hjertefeil.

Forskeren mener at kvinner som planlegger å bli gravide fortsatt bør følge helsemyndighetenes anbefalte råd om å ta folsyre underveis i svangerskapet for andre forhold.

Som nasjonal faglig retningslinje for Svangerskapsomsorgen, så gir Helsedirektoratet dette klare rådet: «Tilskudd av folat anbefales alle i første trimester.»

På nettsidene til Helsedirektoratet kan du lese hele teksten om kostholdsrådene for gravide.

Referanse:

Nina Øyen mfl.: Association Between Maternal Folic Acid Supplementation and Congenital Heart Defects in Offspring in Birth Cohorts From Denmark and Norway. Journal of the American Heart Association, 2019. DOI: 10.1161/JAHA.118.011615

Powered by Labrador CMS