Det kan være dramatisk når en passasjer blir akutt syk på flyreise. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Det kan være dramatisk når en passasjer blir akutt syk på flyreise. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

«Er det en lege om bord?»

Ganske ofte blir folk syke på fly. Noen alvorlig, andre litt. Men hva blir de syke av?

Det er i høyeste grad en vanskelig situasjon.

Når noen blir akutt syk på fly, må hun behandles med begrenset tilgang på utstyr og kvalifisert helsepersonell, 10 000 meter over bakken.

Amerikanske forskere har gått gjennom over 300 vitenskapelige artikler om sykdomstilfeller på fly fra 1990 til 2018.

I omtrent én av 600 flyturer skjer det at en passasjer trenger akutt medisinsk hjelp. Anslaget kommer fra en studie publisert i New England Journal of Medicine i 2013.

Antakelig skjer det oftere enn dette, tror forskerne.

Men nøyaktig hvor ofte er usikkert. Det kan være et sted mellom 260 og 1420 akutte sykdomstilfeller på fly hver dag, skriver forskerne i studien.

Men hvilke sykdommer er det vanligst å få, og hvilke er mer sjeldne?

Ørhet og besvimelse vanligst

Flere av studiene forskerne gikk gjennom, sa noe om dette.

Det aller vanligste er at passasjeren besvimer eller nesten besvimer.

I 32 prosent av tilfellene er det dette som skjer.

Andre vanlige tilstander er disse:

  • Mage- og tarmproblemer, oppkast og kvalme: 15 prosent
  • Pusteproblemer: 10 prosent
  • Symptomer på hjerteproblemer: 7 prosent

Hjertestans var uvanlig, fant forskerne ut. Det var bare 0,2 prosent av passasjerene som hadde hjertestans.

Men ifølge studien fra 2013 er det hjertestans som forårsaker de fleste dødsfallene i statistikken – hele 86 prosent, skriver CNN.

Risiko å fly

Lufttrykket er annerledes i en flykabin enn nede på bakken. Gassfylte hulrom i kroppen, som bihuler, mellomøre og tarmer, utvider seg. Det har du kanskje merket hvis du har vært forkjølet på en flyreise.

Og fordi lufttrykket er lavere i flykabinen enn på bakken, kan selv friske personer få en mild oksygenmangel. Men mennesker med lungesykdommer kan få pusteproblemer på grunn av det lave trykket.

Det kan også være en risiko for blodpropp. Men det er usikkert hvor stor risikoen er, ifølge Norske helseinformatikk.

Og det er viktig å passe på at du ikke blir dehydrert på fly. For den tørre lufta i flyet øker faren for nettopp det.

Oftest er det ørhet og besvimelse som skjer om bord på fly. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Oftest er det ørhet og besvimelse som skjer om bord på fly. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hva slags hjelp får du på fly?

Kabinpersonalet på flyet er trent opp til å håndtere akutt sykdom. En del fly har hjertestartere, og alle fly har førstehjelpsskrin.

– Kabinpersonalet får svært god opplæring i førstehjelp, sier Marlene Sandberg, kabinsjef i Norwegian, i et intervju med Tidsskriftet for Den norske legeforening.

– I tillegg til førstehjelpskurs under opplæring har vi oppdateringskurs hvert annet år. Før hver flygning har vi en briefing der vi går gjennom førstehjelp og medisinske akuttsituasjoner.

– Vi er jo ikke helsepersonell, men vi har god grunnopplæring og mye oppmerksomhet omkring førstehjelp, sier hun i intervjuet.

Og hvis det trengs, ber kabinpersonalet om hjelp fra leger og sykepleiere blant passasjerene.

I Norge har helsepersonell en lovfestet plikt til å hjelpe folk hvis liv og helse er i fare. Og norsk lov gjelder også på norske fly, selv flyet befinner seg i internasjonalt luftrom, kan vi lese på nettsidene til Den norske legeforening.

Sånn er det ikke i alle land. I USA, for eksempel, finnes ikke den samme forpliktelsen i loven.

Men i 1998 kom en lov som beskytter medisinsk personell mot å bli holdt ansvarlig dersom de hjelper til, og noe går galt. Det gjør det lettere for leger og sykepleiere å melde seg, ifølge CNN.

Referanser:

C. Martin-Gill mfl: In-flight Medical Emergencies: A review. JAMA, desember 2018.

Powered by Labrador CMS