Overtro knyttet til hjernens kjemi

Om du tror på det overnaturlige eller ikke, kan henge sammen med stoffene du har i hjernen. En studie viser nemlig at signalstoffet dopamin øker sjansene for at du ser det som ikke er der.

Publisert

Mennesker med høye dopaminnivåer legger lettere betydning i tilfeldigheter, og finner mening og mønster hvor det ikke eksisterer, har en sveitsisk forsker funnet ut.

Ser mønstre og sammenhenger

Nevrologen Peter Brugger ved University Hospital i Zurich mener mennesker som tror på det paranormale ofte er mer villige til å se mønstre eller sammenhenger der hvor skeptikerne ikke oppfatter noe.

For å undersøke fenomenet gjennomførte han et eksperiment med 20 selverklærte overtroiske, og 20 dedikerte skeptikere. Gruppene ble bedt om å skille mellom virkelige ansikter og manipulerte ansikter, i det bilder ble presentert i raske blink på en skjerm. Så ble de bedt om å identifisere virkelige ord blant oppdiktede ord.

Skeptikerne gikk glipp av mer

De som sa at de trodde på det paranormale, så mye oftere et ansikt eller et ord der hvor det ikke var noe. På den andre siden var skeptikerne mer tilbøyelige til å gå glipp av virkelige ansikter og virkelige ord når de viste seg på skjermen.

Etter dette fikk forsøkspersonene et medikament kalt L-dopa, som vanligvis brukes for å lette symptomene på Parkinsons sykdom, ved å øke dopaminnivået i hjernen.

Det viste seg at både de overtroiske og skeptikerne gjorde flere feil mens de var under påvirkning av medikamentet.

Skeptikere mindre skeptiske

Det viste seg også at skeptikerne plutselig ikke var så skeptiske lenger. Med mer dopamin i blodet, identifiserte de oftere manipulerte ansikter eller fantasiord som ekte vare. Forskerne mener dette kan tyde på at paranormale tanker er assosiert med et høyt dopaminnivå i hjernen.

- Det virker som dopamin hjelper mennesker med å se mønstre, sier Brugger til New Scientist.

Dopamin er et kjemisk stoff som er viktig for hjernens belønnings- og motivasjonssystem, og spiller en rolle i forhold til avhengighet. Stoffets funksjon kan være med på å hjelpe oss til å avgjøre hva slags informasjon som er relevant eller ikke.

Overtroiske mer konservative

Den generelle oppfatningen er at dopamin forbedrer perseptuelle og kognitive avgjørelser. Paradoksalt nok har man også assosiert for mye dopamin med tilblivelsen av uvanlige opplevelser som hallusinasjoner og paranormale tanker.

For de overtroiske ble det ingen større tendens til å tro på det som ikke var der, som følge av den ene dosen med L-dopa. Tvert imot ble de nå litt mer konservative. Forskerne mener dette kan tyde på en platåeffekt, hvor mer dopamin får relativt liten effekt over et visst nivå.

De mener også at forskningsresultatene står i kontrast til de allmenne oppfatningene av dopamin, som en agent som gjør oss bedre i stand til å skille mellom signal og støy. Tilblivelsen av paranormale ideer er en viktig personlighetsdimensjon, som aldri bør oversees når man undersøker hvordan mennesker oppdager signaler blant støy, mener forskerne.