Søtere søvn for eldre skiftarbeidere

Særlig eldre skiftarbeidere får økt søvnkvalitet og blir mer opplagte av å jobbe én morgen-, kvelds- og nattevakt etter hverandre, og så ha to fridager før jobb igjen.

Det viser en finsk studie. Forbedringene var generelt større hos eldre arbeidstakere, melder Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) på sine nettsider.

De sover lengre, bedre og opplever økt velvære ved å gå i en slik turnus, ifølge studien fra Arbetshãlsoinstitutet, det finske arbeidsmiljøinstituttet. Den er publisert i International Journal of Psychophysiology.

I studien var eldre arbeidstakere definert som personer over 45 år.

At arbeidstakerne har raske skiftrotasjoner med klokken, unngår flere nattevakter etter hverandre og får flere dager fri til å hente seg inn, hadde altså en klar positiv effekt.

Søvnløshet etter nattevakter

I studien ble 273 Finnair-ansatte delt inn i en gruppe som jobbet én morgen-, kvelds-, og nattevakt med to påfølgende fridager. Gruppe to jobbet etter “gammel” turnus med tre morgen-, kvelds- eller nattevakter på rad, og så to fridager.

Gruppene ble undersøkt før og etter at skiftordningene hadde pågått et halvt år.

Selv om kvelds- og nattevaktene i den nye turnusen overlappet hverandre delvis, hvilket ga flere sene arbeidstimer, opplevde de eldre skiftarbeiderne at de generelt var mer opplagte og fikk bedre kvalitet på søvnen.

Tidligere forskning fra det finske instituttet viser at arbeidstakere trenger lengre tilpasningstid når de jobber flere nattevakter etter hverandre, og at de får større problemer med søvnløshet etter nattskiftene ettersom alderen øker, opplyser STAMI.

Referanse:

Härmä M, et al. A controlled intervention study on the effects of a very rapidly forward rotating shift system on sleep-wakefulness and well-being among young and elderly shift workers. International Journal of Psychophysiology, 2005.

Les mer:

STAMI: Raske skiftrotasjoner med klokka gir bedre velvære for eldre arbeidstakere.

Arbetshãlsoinstitutet, det finske arbeidsmiljøinstituttet.

Powered by Labrador CMS