Hitlers slektning i gasskammer

En tremenning av Adolf Hitler var blant ofrene for massedrapene på funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede under diktatorens styre, viser nye studier.

Aloisia V., som tilbrakte mange år på lukket avdeling på en psykiatrisk institusjon, ble drept i gasskammeret på Hartheim-instituttet nær Linz i Østerrike 6. desember 1940, opplyste forskere mandag. Hun led av schizofreni og depresjon.

Forskerne ved rettsmedisinsk institutt i München og Obersalzberg-instituttet for samtidshistorie, kom over opplysningene i hittil ukjente nazidokumenter. Trolig ble minst 200.000 funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede og andre pasienter drept av nazistene som en del av tilintetgjørelsespolitikken Hitler selv ga ordre om.

En av forskerne, historikeren Timothy W. Ryback, sier det er allment kjent at Hitler forsøkte å holde detaljer om sin familie hemmelige.

- Etter 60 år vet vi hvorfor. Denne mannen hadde virkelig noe å skjule, sier han. Den rettsmedisinske forskeren Wolfgang Eisenmenger sier man ikke kan trekke konklusjoner om Hitlers mentale helse på bakgrunn de nye funnene.

Han sa imidlertid at i slektstrær som viser så mange tilfeller av psykisk sykdom som Hitlers familietre, er det mulig at «anormale personligheter» oftere forekommer.

(NTB)