Eldre mann ved Klagemuren i Jerusalem. (Foto: Shutterstock)
Eldre mann ved Klagemuren i Jerusalem. (Foto: Shutterstock)

Slik gikk det med de som overlevde Holocaust

De som overlevde Holocaust levde lenger enn andre israelere. Men de var mer plaget av kroniske sykdommer, viser en ny studie.

Publisert

Israelske forskere har analysert de helsemessige senvirkningene blant dem som overlevde utryddelsesleirene under andre verdenskrig.

Overraskende nok levde ofrene lenger, sammenlignet med jevnaldrende i Israel som ikke hadde vært i fangeleirene. Men en større andel av ofrene hadde kroniske sykdomstilstander. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet JAMA Network Open.

Lang færre døde tidlig

Forskerne samlet blant annet opplysninger om hjertelidelser, KOLS, kroniske nyresykdommer, osteoporose, diabetes, høyt blodtrykk, overvekt og kreft.

Blant de bosatte i Israel som kom fra Holocaust i live, var bare 25 prosent døde da studien ble avsluttet i 2017. Blant innbyggerne som unnslapp, døde 41 prosent.

Dette er en betydelig forskjell. Holocaust-overleverne levde i snitt fire år lenger enn sine jevnaldrende.

Holocaust-overleverne var i gjennomsnitt 81,7 år ved slutten av studien, mens de andre var 77,7 år.

Det var riktignok flere kvinner i den første gruppen enn i den generelle befolkningen, med 58 prosent mot 53 prosent. Men dette har forskerne kontrollert for i studien.

Mer motstandskraft

Forskerne mener at både biologiske og psykososiale årsaker kan forklare forskjellene. En av forklaringene på at de som hadde overlevd fangeleirene levde lenger, kan være at de i utgangspunktet hadde en unik motstandskraft.

En annen grunn kan være bedre helserelaterte leseferdigheter blant overleverne, ifølge forskerne.

Senvirkningene slo tydeligvis ut i betydelig flere helseplager, men gjorde ikke at de døde tidlig.

Over 70 000 personer

Befolkningsstudien omfatter mer enn 38 000 overlevere som var født i Europa mellom 1911 og 1945. Deltakerne som fortsatt er i live, er med andre ord 73 år eller mer.

Disse ble sammenlignet med 35 000 innbyggere i samme alder som unnslapp nazismen.

Studien er basert på data samlet inn mellom 1998 og 2017, og alle var forsikret gjennom samme helseforsikringsselskap.

Funnene ble kontrollert for kjønn, sosioøkonomiske forhold og kroppsmasseindeks.

Norske jøder

Da andre verdenskrig startet, bodde det 2100 norske jøder i Norge. I løpet av krigen ble 772 personer av jødisk avstamming deportert til tyske fangeleire. Bare 38 av disse overlevde, ifølge Store Norske Leksikon.

De fleste av de andre overlevde ved å flykte til Sverige, eller leve i dekning i Norge.

I 1947 vedtok den norske regjering å ta imot 600 jødiske flyktninger. Men de fleste av disse emigrerte til Israel og andre land. Staten Israel ble opprettet i 1948.

Idag bor det trolig omlag 1500 jøder i Norge.

Kilde:

N. Fund mf: Comparison of Mortality and Comorbidity Rates Between Holocaust Survivors and Individuals in the General Population in Israel. JAMA Network Open, 4. januar 2018.