Skjeletter avslører gamle sykdommer

Undersøkelser av gamle skjeletter viser at syfilis kom til Europa fra den nye verden.

Publisert

Tidligere har man mest sett Amerika før Colombus som et offer for europeiske sykdommer, fordi det meste av styggedom skal ha kommet fra oss. Det har i det senere blitt stilt spørsmålstegn ved dette, og for noen sykdommer snus det nå helt på hodet. Nå studerer man sykdommer som kom den andre veien, fra Amerika og til Europa.

- Italia var som en jomfru

Forskere har gått gjennom 688 skjeletter fra italienske kirkegårder. Skjelettene er fra tiden før Columbus, fra bronsealderen og opp til pestepidemien i 1485-86.

- Før Columbus var Italia som en jomfru. Revmatisk leddgikt og syfilis var ikke til stede, noe som videre støtter påstanden om at dette er sykdommer som stammer fra den nye verden, sier paleontologen Bruce Rothschild som ledet undersøkelsen.

Blyforgiftning

Undersøkelsen passer Rothschilds tidligere undersøkelser, hvor han ikke fant tegn til syfilis i Europa før Columbus. Også 687 skjeletter fra den nye verden er undersøkt, og de viste tegn til syfilis i skjeletter som var i alle fall 800 år gamle.

Undersøkelsen svekker også påstanden om at romerriket gikk under på grunn av blyforgiftning fra vannrørene. Blyforgiftning fører til gikt, men kun to av 439 skjeletter fra perioden viste tegn til gikt. Det ser tvert i mot ut til at gikt var uvanlig på denne tiden.

Les mer:

Italian Skeletons Reveal Old World Diseases