Columbus smittebæreren

Columbus fant kanskje veien til Amerika, men i følge amerikanske genanalytikere har han også skylda for at syfilis kom til Europa.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Syfilis

Syfilis er en seksuelt overførbar infeksjonssykdom, forårsaket av bakterien Treponema pallidum. Sykdommen er nå relativt sjelden i Norge, og smitten importeres som regel fra utlandet.

Syfilis gjennomgår ulike stadier og faser. Primært starter det med genitalsår som oppstår der bakteriene gikk gjennom huden.

Dette såret kalles ofte en skjanker, og er indurert. Det vil si at man vil kunne kjenne en slags «skorpekant» om man klemmer forsiktig på såret mellom tommel og pekefinger. Dette skiller det blant annet fra den sjeldnere sykdommen ulcus molle.

Syfilis er relativt enkelt å behandle i de tidlige fasene med bruk av penicillin, men om den ikke behandles vil den kunne angripe øyet, som vil få problemer med å reagere normalt på lys.

Symptomet kalles Argyll Robertsons pupill etter legen som første gang beskrev det.

kilde: Wikipedia

 

Alle vet at de hvite tok med nye og ukjente sykdommer som rammet urbefokningen på det nye kontinentet svært alvorlig.

Men nye analyser fra labaratoriet til Kristin Harper, ved Emory University i Atlanta, USA, tyder på at Columbus og hans sjømenn hentet med seg den seksuelt overførbare sykdommen syfilis til det europeiske kontinentet.

Forskerne mener å kunne bevise at sykdommen kom til Europa etter oppdagelsen av Amerika.

Harper og George Armelagos har brukt fylogenetikk, studiet av de evolusjonære relasjonene mellom organismer, for å undersøke 26 geografisk spredte grupper av treponemer, bakterier som blant annet forårsaker infeksjonssykdommer.

 
  
 

Forskningskrangel om syfilis-opphav

Da Napoli falt for invasjonstroppene til Charles VIII i 1495 e. Kr brøt det ut pest blant de franske troppene.

Da hæren ble oppløst kort tid etter felttoget, vendte hærstyrkene, for det meste leiesoldater, tilbake til sine hjem i forskjellige europeiske land. Slik spredte også sykdommen seg som en epidemi.

I dag er forskerne for det meste enige om at dette er det første kjente tilfellet av syfilis-epidemier. Selv om man fortsatt er uenige om hvor mange som døde, er det ingen tvil om at sykdommen hadde en dødelig effekt over hele kontinentet.

Men man krangler fortsatt om opphavet til den sykdomsskapende organismen. Siden epidemien kom raskt etter at Columbus og hans menn returnerte fra det nyoppdagede kontinentet, har noen spekulert i at opprinnelsen må ha vært derfra.

Det har også blitt rapportert om at urbefolkningen i Amerika led av lignende plager med eldgammel opprinnelse.

Andre forskere er imidlertid kritiske til teorien.

Syfilis er en sykdom som angriper og skaper sår i skjelettet, men benfunnene har hittil ikke gitt noen klare konklusjoner, blant annet på grunn av problemene med å datere slike funn.

Men gjennom å datere slektskapsforholdet mellom syfilis og andre sykdommer som har opphav i treponemebakterien, mener de amerikanske forskerne nå å ha funnet tegn som tyder på at Columbus hadde skylda for syfilis-epidemien.

"Syfilis muterte fra bakterier som eksisterte i sør-amerikanske tropeområder, antyder ny forskning"
"Syfilis muterte fra bakterier som eksisterte i sør-amerikanske tropeområder, antyder ny forskning"

Tropisk opphavsmor

Treponemiabakterien forårsaker forskjellige sykdommer som deler noen likhetstrekk, men overføres på forskjellige måter.

Syfilis er en seksuelt overførbart sykdom, mens frambøsi og endemisk syfilis er tropiske sykdommer som sprer seg ved hud eller munnkontakt og gjennom fluer.

Sykdommen fører til at det danner seg bringebærlignende knuter i huden, og kan helbredes med penicillin.

Noen forskere har ment at en underart av treponemabakterien, med opphav i varme tropeområder i Sør-Amerika, muterte til den seksuelt overførbare syfilis-bakterien

Den amerikanske forskeren sammenlignet alderen på de forskjellige bakteriegruppene og kom fram til at bakteriegruppene som framkalte den seksuelt overførbare sykdommen syfilis også var de yngste, og sto nærmest i slekt med bakteriegrupper i Sør-Amerika som forårsaker sykdommen frambøsi, også kalt yaws.

- Dette støtter opp om at syfilis, eller et slags opphavsgen til sykdommen, kom fra den nye verden, sier Harper.

Underveis i studiet av bakteriegruppene har forskerne også støtt på to aldri tidligere undersøkte frambøsibakterier langt inne i Guyana, en stat i Sør-Amerikas tropeområde.

Historisk sykdomsglobalisering

Forskningsresultatene antyder at mens hudsykdommen frambøsi har en lang forhistorie, er syfilis en relativt ung sykdom.

- Syfilis var en viktig dødbringende sykdom under rennesansen, sier medforfatter til studiet, George Armelagos, en skjelettbiolog som lenge har forsket innenfor området.

Han mener at forståelse om spredningen av sykdommen er viktig, ikke bare for biologien, men også for en sosial og politisk historieforståelse.

- Man kan si at syfilis er et av de viktige, tidlige tilfellene av sykdommenes globalisering, og globalisering er fortsatt en viktig faktor for kommende sykdommer

Referanse:

K. N. Harper, P. S. Ocampo, B.M. Steiner, R.W. George, M. S. Silverman, S. Bolotin, A. Pillay, N. J. Saunders, G. J. Armelagos, On the Origin of the Treponematoses: A Phylogenetic Approach, Neglected Tropical Diseases, årgan 2, nr 1, s. 1-13.

Lenke:

Public Library of Science

Powered by Labrador CMS