I en ny studie argumenterer en dansk forsker for at Ribe ble til en by langt tidligere enn man hittil har trodd.  (Foto: Colourbox)
I en ny studie argumenterer en dansk forsker for at Ribe ble til en by langt tidligere enn man hittil har trodd. (Foto: Colourbox)

Danmark fikk sin første by 70 år tidligere enn antatt

Ribe er den eldste byen i Danmark, og faktisk i hele Skandinavia. Den er kanskje langt eldre enn vi har trodd. Det vil endre forståelsen av perioden før vikingtiden.

Fakta

Utgravingen som de nye analysene har tatt utgangspunkt i, stammer fra Sct Nicolajgade 8, Ribe, og ble foretatt i 1985–86. Arkeolog Stig Jensen, som sto bak utgravingen, døde dessverre før han fikk analysert dataene. De har ligget urørt fram til Sarah Croix tok dem opp igjen.

Utgravingen var en av de aller første byutgravingene i Danmark og var den første av sitt slag som ble utført med en metode som kalles «single context». Det innebærer at utgraving og dokumentasjon av hvert jordlag foregår hver for seg, fra det yngste til det eldste. Ifølge Sarah Croix gir dette en veldig detaljert dokumentasjon.

Ribe er den eldste byen i Skandinavia. Det har vært kjent i flere tiår. En ny studie tyder nå på at Ribe ble til en by allerede i begynnelsen av 700-tallet.

– Ribe er det stedet urbaniseringen starter i Skandinavia. Hvis det skjedde allerede på begynnelsen av 700-tallet, var det før vikingtiden, noe som er viktig for vår forståelse av perioden, mener postdoktor Sarah Croix fra Aarhus Universitet.

Forskningsleder Søren Sindbæk fra Aarhus Universitet mener at studien får stor betydning: – Studien viser at den modellen man har hatt i 30 år, rett og slett ikke holder.

Også den norske professoren Dagfinn Skre mener studien er viktig. I 2007 kom han fram til at Ribe først ble en by omkring år 780. Men den nye artikkelen er svært overbevisende, forteller han.

– Det er et viktig resultat. Det vil imidlertid kreve flere utgravinger å slå det fast, mener professoren, som arbeider ved Kulturhistorisk museum i Oslo.

Den nye studien er publisert i European Journal of Archeology.

Hva er en by?

I vikingtiden foregikk all viktig handel via sjøveien.

Ribe lå strategisk til på Danmarks vestkyst, ikke langt fra Vesterhavet. Det var en handelsplass helt fra begynnelsen av 700-tallet – men var den også en by?

Det er en diskusjon som har versert blant arkeologer siden 1970-tallet, forteller Sarah Croix.

– Man har tenkt at det må ha vært sesongbetont, et sted som ble besøkt en gang i året. Å tenke at det kan ha vært by – altså en permanent bosetning – helt fra starten er litt revolusjonerende. Men det fant jeg klare tegn på.

Flere tegn på permanent bosetning

Arkeolog Stig Jensen ved utgravingen ved Sct Nicolajgade 8 i 1986. Det er data fra denne utgravingen som har ligget til grunn for de nye analysene. 
 (Foto: Sydvestjyske Museer)
Arkeolog Stig Jensen ved utgravingen ved Sct Nicolajgade 8 i 1986. Det er data fra denne utgravingen som har ligget til grunn for de nye analysene. (Foto: Sydvestjyske Museer)

Kan man bevise at det har bodd mange mennesker året rundt i et område som har vært sterkt preget av handel, vil de fleste arkeologer godta at det har vært snakk om en by.

Sarah Croix har gjennomgått data fra en utgraving som ble foretatt på Sct Nicolajgade, midt på Ribes markedsplass, i perioden 1985–86. En liten, men detaljert utgraving som tidligere bare har vært gjennom foreløpige analyser.

Ifølge Croix er det flere tegn som peker på permanent bosetning:

Jorden har blitt jevnet ut – altså gjort jevn og stabil – med blokker av gresstorv. Det har vært et stort arbeid.

Det er funnet redskaper for tekstilarbeid, blant annet vevevekter. Altså har det vært kvinner blant beboerne.

Det ble funnet fragmenter av «kvernsteiner», som ble brukt til å male korn. Steinene ser ut til å ha vært i daglig bruk.

Solid konstruksjon

Det viktigste elementet i analysene er imidlertid et helt hus. Det ligger dessverre for det meste utenfor utgravingsområdet. Derfor har man ikke klart å finne noe ildsted.

Croix mener imidlertid at huset har vært minst seks meter langt, med et gulv av hardtrampet leire og vegger av flettede greiner. Konstruksjonen minner om helårshus fra steder som Kaupang (Norge) og Birka (Sverige), samt flere steder i England.

– Sarah Croix viser at huset er bygget mer solid enn vi har trodd. Det tyder på permanent bosetning, sier Dagfinn Skre.

Trenger flere utgravinger

Men det skal selvfølgelig mer til enn ett enkelt hus for å overbevise skeptiske arkeologer. Derfor har Croix vært på jakt etter tegn på andre, lignende anlegg.

Hun har lett etter grøfter og stolpehull – og funnet tegn på at helårshuset neppe var det eneste av sitt slag. Det kreves ytterligere utgravinger for å konkludere, forteller Croix.

En utgraving av resten av huset vil kunne gi svar på om det faktisk var et ildsted der. Det er en usikkerhet ved studien, mener Dagfinn Skre.

Starten på vikingtiden ligger fast

Vikingtiden blir ofte definert som den perioden da Skandinavia ble urbanisert. Sarah Croix vil imidlertid ikke si man skal endre på startpunktet på vikingtiden.

– Urbaniseringsprosessen i Skandinavia er et viktig aspekt av vikingtiden, og en bedre forståelse av denne prosessen kan lede oss til å nyansere synet vårt på perioden. Men definisjonen av perioden er mer komplisert enn som så, sier hun.

Hun får støtte fra arkeolog Claus Feveile fra Østfyns Museer, som selv har forsket på Ribe:

– Det er veldig vanskelig å definere en periode. Det er et kunstig grense som vi legger ned over fortiden.

Referanse:

Permanency in Early Medieval Emporia: Reassessing Ribe, Journal of European Archeology (2014), DOI: 10.1179/1461957114Y.0000000078 (sammendrag)

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS